EK:n Investointitiedustelu: Kiinteät investoinnit jatkavat kasvuaan

16.06.2016

Teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen kääntyivät kasvuun jo viime vuonna, ja kasvun arvioidaan jatkuvan kuluvana vuonna. Sen sijaan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kehitys on selvästi heikompaa, ja t&k-menot laskisivat yhä jonkin verran tänä vuonna.

Tulokset perustuvat EK:n keväällä tekemään Investointitiedusteluun.

Tiedustelun mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit nousevat tänä vuonna noin 3,8 miljardiin euroon, eli lähes 11 prosenttia viimevuotista korkeammalle. Jo viime vuonna investoinnit lisääntyivät vuosien 2013–2014 pohjatasolta.

Energia-alan investoinnit jatkuvat edelleen vilkkaina, ja investointisumma kohoaisi kuluvana vuonna lähelle 2,4 miljardia euroa.

Teollinen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta jatkaa tiedustelun mukaan supistumista, vaikka lasku loivenisikin kuluvana vuonna. Tutkimustoiminnan volyymi on laskenut tuntuvasti 2000-luvun alusta. Tuoreimpien tilastotietojen mukaan suomalaiset teollisuusyritykset käyttivät vuonna 2014 tutkimukseen ja kehitykseen 3,0 miljardia euroa, kun summa laskisi Investointitiedustelun mukaan kuluvana vuonna vajaaseen 2,6 miljardiin.

– Kiinteiden investointien kasvusuunta on pitkään odotettu ja erittäin myönteinen asia Suomen taloudelle. Ennustettukin investointitaso on silti vain tyydyttävä, eikä se vielä riitä merkittävästi kasvattamaan tuotantopotentiaalia. Teollisen tutkimus- ja kehitystoiminnan vaatimaton kehitys on puolestaan huolestuttavaa talouden ja tuottavuuden pidemmän aikavälin kasvunäkymien kannalta, totesi tiedustelun tuloksia esitellyt EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Investointiaste eli teollisuuden kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon oli toissa vuonna vain hieman yli 10 prosenttia, mikä oli Länsi-Euroopan vertailumaiden matalimpia tasoja. Kuluvana vuonna kiinteiden investointien aste nousisi 12–13 prosenttiin. Suomen teollisuuden t&k-panostukset ovat olleet Euroopan korkeimpien joukossa, mutta viime vuosina ne ovat laskeneet selvästi. Yhteenlaskettu investointitaso (kiinteät + t&k) on uusimpien lukujen mukaan lähellä EU-maiden keskiarvoa.