EK:n kanta itsensä työllistäjien työttömyysvakuutukseen vaikutusarvion jälkeen

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari on tyytyväinen, että selvityshenkilöt Maria Löfgrén ja Harri Hellstén ovat nostaneet oikein esille pulman työttömyysturvan määrittämisestä.

Työn tekemisen muotojen monipuolistuminen on johtanut siihen, että työttömyysturvan vakuutettujen jako palkansaajiin ja yrittäjiin aiheuttaa selvästi aikaisempaa suurempia haasteita vakuutetuille sekä työttömyysturvan rahoitukselle ja toimeenpanolle.

-Ehdotettuun itsensä työllistäjien työttömyysvakuutukseen on kuitenkin tarkoituksenmukaista ottaa kantaa vasta sitten, kun vaikutusarviot ovat käytettävissä. Selvityshenkilöillä ei ollut ymmärrettävistä syistä mahdollisuuksia niitä tehdä, Rantahalvari sanoo.

Rantahalvarin mukaan on mahdollista, että ehdotettu yhdistelmävakuutuksen reunaehdot johtavat sellaiseen työttömyysturvaan, jota itsensä työllistäjien ei ole järkevää ottaa. Toisaalta seurauksena voi olla myös se, että yhdistelmävakuutuksen rahoittajiksi joutuvat myös valtio, palkansaajat ja työnantajat, joille rahoitusvastuu ei selvityksen toimeksiannonkaan mukaan kuulu.

-Nyt on tärkeää, että vaikutusarviot tehdään huolella ministeriöissä. Niiden pohjalta asiassa kyetään aikanaan tekemään tarkoituksenmukaiset johtopäätökset, Rantahalvari painottaa.