Elinkeinoelämän luottamus pysyi hyvällä tasolla marraskuussa

27.11.2017

Kaikkien toimialojen indikaattorit yli pitkäaikaisen keskiarvon.

Teollisuuden luottamusindikaattori kohosi marraskuussa hieman, ja se on jo korkealla tasolla. Marraskuun saldoluku on +14, kun lokakuun saldoluku oli +12. Teollisuusyritysten luottamus on
selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) vahvempaa.

Rakennusyritysten luottamus vahvistui hieman marraskuussa. Luottamusindikaattori nousi +10 pisteeseen, kun edelliskuun lukema oli +8. Yritysten arviot suhdanteista ovat paremmat kuin
pitkän aikavälin keskiarvo (-7).

Palveluyritysten luottamus suhdanteisiin säilyi hyvänä. Luottamusindikaattorin lukema oli +24, kun edelliskuun lukema oli +25. Indikaattori oli pitkän aikavälin keskiarvoa (+13) korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori kääntyi uudelleen selvästi nousuun. Marraskuun saldoluku on +20, kun lokakuun tarkistettulukema oli +9. Pitkän aikavälin keskiarvo on -2.