EMU kaipaa vahvaa markkinaperiaatetta – kuten myös Suomi

04.09.2015

Vesa Vihriälän EVA-raportti analysoi ja ratkoo rahaliitto EMU:n ongelmia. Raportissa nostetaan rahoitusmarkkinoiden pelisääntömuutosten ohella esille aiheellisesti myös työmarkkinoiden uudistustarpeet.

Vesa Vihriälän EVAlle kirjoittama raportti ”Kun paha päivä koittaa” analysoi EMUn ongelmia ja etsii korjauskeinoja nykyisten ja tulevien pahojen päivien varalle.
Vihriälän mukaan tarvitaan toimenpiteitä, joilla lisätään rahaliiton kriisikestävyyttä ja vähennetään kansallisten pankkijärjestelmien ja valtiontalouksien keskinäistä kohtalonyhteyttä.

Ehdotettuja toimia ovat mm. valtionvelkojen velkajärjestelymekanismien luominen, rahoitusmarkkinaintegraation kehittäminen, pankkiunionin toteutus ja pankkitoiminnan riskien parempi hallinta. Sen sijaan fiskaaliunionille ei ole näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tilausta.

Vihriälän listassa ovat mukana myös paremmin toimivat työmarkkinat. Tämä on ajankohtaista myös Suomessa, huomioi EK:n johtaja Jussi Mustonen.
– Kun rahaliitossa valuuttakurssit eivät toimi suhdannepuskurina, ja kun Suomen taloutta rasittavat useat rakenteelliset ongelmat, niin erityisesti meillä tarvitaan työmarkkinoiden toiminnan joustavoittamista ja uudistamista.

Tutustu EVA:n raporttiin ”Kun paha päivä koittaa”.