Energiapolitiikka kuristaa eurooppalaisyrityksiä

12.09.2013

Vaikka teollisuus on kehittänyt prosessejaan kalliin energian ja tiukan ilmastopolitiikan paineessa, heikkenee parhaidenkin eurooppalaisten yritysten kilpailukyky edelleen.

– Useat eurooppalaiset yritykset ovat energiatehokkuudeltaan jo nyt maailman huippuja. Ne voivat edelleen tehostaa prosessejaan esimerkiksi kierrätystä lisäämällä, mutta raja tulee vastaan ennen pitkää. Myös kilpailu rajallisista luonnonvaroista kiristyy jatkuvasti, muistuttaa Euroopan energia- ja resurssiturvallisuuden tutkimuskeskusta (EUCERS) Lontoon King’s Collegessa johtava professori Friedbert Pflüger tänään ilmestyvän Priman haastattelussa.

Eurooppalaisten yritysten on Pflügerin mukaan jatkossa löydettävä uusia strategioita, joiden avulla ne voivat varmistaa raaka-aineen saannin ulkomailta. Energiavaltaiset yritykset voisivat myös yhdistää voimavarojaan toimialakohtaisesti.

Energiamarkkinat epäkunnossa

Euroopan energiamarkkinat toimivat yhä tehottomammin jatkuvasti lisääntyvän sääntelyn takia. Etenkin energiavaltainen teollisuus onkin jo alkanut paeta Euroopasta.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa energiamarkkinat ovat paljon tehokkaammat ja yrityksille suotuisammat kuin Euroopassa. Mikäli Eurooppa ei kykene vastaamaan tähän haasteeseen, se ei pysty saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteitaan kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan suhteen, professori huomauttaa.

Eurooppa tarvitsee teollisuutta

Euroopassa on lyhyessä ajassa kehitytty valtavasti uusiutuvien energialähteiden käytössä. Investoinnit eivät olisi olleet mahdollisia, ellei talous olisi ollut vahva.

– Ilman menestyvää teollisuutta, myös valmistavaa teollisuutta, emme kykene rahoittamaan uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen keskittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Kilpailukyky, talouskasvu ja kestävä kehitys kulkevat siis käsi kädessä, Pflüger painottaa.

Talouskasvun rakentaminen kestävälle pohjalle on Pflügerin mukaan mahdollista, mutta vain sillä ehdolla, että kohtuuhintaista energiaa kyetään tuottamaan ja jakelemaan tavoilla, joiden ympäristövaikutukset ovat pienet.

– Tämä on pitemmän päälle aivan ratkaisevaa taloudellisen kilpailukyvyn kannalta.