Energiavalintoja kannattaa miettiä vuoden jokaisena tuntina

18.03.2016

EK osallistuu Earth Hour -ilmastotempaukseen: valot sammuvat Palacen kiinteistöstä lauantaina 19.3. klo 20.30–21.30. Omaa energian käyttöään kannattaa kuitenkin pohtia vuoden jokaisena tuntina, sillä arjen valinnoilla on mahdollista vaikuttaa sekä energialaskuunsa että ympäristön kuormittumiseen.

EH_MerkkiEarth Hour -ilmastotempauksen tavoitteena on näyttää valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla valot tunniksi. Maailmanlaajuinen ele on suunnattu päättäjille ilmaisemaan huolta ympäristön ja ilmaston puolesta.

EK kannustaa kaikkia suomalaisia pohtimaan omia energiavalintojaan vaikka joka päivä. Miten käytän energiaa? Onko kaikki käyttö välttämätöntä? Pääsisinkö samaan lopputulokseen käyttämällä energiaa tehokkaammin?

Arjen energiavalinnoilla on mahdollista vaikuttaa sekä omaan energialaskuun että ympäristön kuormittumiseen. Energian tehokas käyttö on usein nopein ja edullisin tapa vähentää päästöjä.

Yritykset tehostavat energiankäyttöään vapaaehtoisin sopimuksin

Kannattaa muistaa, että yrityksille sitoutuminen energiatehokkuussopimuksiin on erinomainen tapa pitää yllä ja kehittää energian käytön tehostamista pitkällä aikajänteellä. Tällä hetkellä jo yli 600 suomalaista yritystä on mukana toiminnassa.

Meneillään olevalla sopimuskaudella (v. 2008–2016) säästöjä on kertynyt ainakin 12 terawattitunnin edestä. Esimerkiksi pelkästään vuonna 2014 se tarkoitti noin 440 miljoonan euron säästöjä energialaskussa! Samalla vältetään vuosittain yli 4 miljoonan hiilidioksiditonnin päästöt.

Uuden sopimuskauden (2017–2025) valmistelut ovat loppusuoralla. Näin Suomella ja suomalaisella elinkeinoelämällä on mahdollisuus pysyä EU-maiden kärjessä vapaaehtoisessa sitoutumisessa energiatehokkuustoimiin.

On hyvä pitää mielessä, että myös suomalaisilla yrityksillä on monipuolista osaamista energiatehokkuuden parantamisessa. Yritykset tarjoavat ratkaisuja muun muassa kiinteistöjen energianhallintaan, älykkäisiin sähköverkkoihin ja tuotantoprosessien energiatehokkuuteen.

Lue lisää: