EU rajoittamassa isojen rekkojen kulkua maasta toiseen

EU:n parlamentti äänestää maaliskuussa, pitäisikö rajan yli kulkevan rekkaliikenteen kalustosääntöjä kiristää. Parlamentissa esillä oleva kanta toisi kustannusnousua teräs- ja metsäteollisuuden ulkomaankaupalle.

Suomi ja muut Pohjoismaat hyödyntävät EU-lainsäädännön salliman kansallisen pelivaran, jonka ansiosta tieliikenteessämme käytetään suurempia mittoja ja massoja kuin keskisessä Euroopassa.

Tämän lisäksi säädäntöä on tulkittu siten, että näillä ns. moduulirekoilla voi Pohjoismaissa ajaa myös rajan yli naapurimaasta toiseen, jos kumpikin maa on hyväksynyt käytön maassaan. Näin suomalaiset moduulirekat ovat päässeet aina Tanskaan asti hyödyntäen sekä suurempia painoja että pidempiä ajoneuvoja. Käytäntö on kuitenkin ollut toinen esimerkiksi Benelux-maiden ja Ranskan välisessä liikenteessä, jossa painavammilla rekoilla ei ole voinut ylittää rajaa.

Maan rajat ylittäviin kuljetuksiin rajoituksia

Suuremmat mitat ja massat ovat olleet kiistakapulana erityisesti keskisessä Euroopassa, joissa on paljon läpikulkuliikennettä. Esimerkiksi Itävallalla on intressi kiristää rekkaliikenteen pelisääntöjä, sillä se haluaisi liikenteen siirtyvän enemmän rautateille.

EU:n komissio onkin ehdottanut rajan yli kulkevan tieliikenteen sääntöjen tarkennusta. Se tarkoittaisi myös Pohjoismaille seuraavaa: – rajanylitys olisi mahdollista pidemmillä ajoneuvoilla (mutta raskaammista rekoista ei ole sallivaa mainintaa) – pidemmät rekat saisivat tehdä vain yhden rajanylityksen

Pohjoismaille esitys tällaisenaan olisi heikennys. Nykyisen Pohjoismaisen käytännön mukaan sekä suuremmilla painoilla että pidemmillä ajoneuvoilla voi mennä maasta toiseen tai vaikka kolmanteen, jos näiden maiden kansalliset säännöt tämän sallivat.

Kilpailukykyhaittaa teräs- ja metsäteollisuudelle

Yli rajan vietävät raskaammat kuljetukset koskevat Suomessa erityisesti teräs- ja metsäteollisuuden tuotteita. Näille kuljetuksille syntyisi uusi kilpailukykyhaitta, jos kuljetuksia olisi jaettava pienempiin eriin ja useampaan rekkaan.

Asiasta on noussut suuren mittaluokan kädenvääntö sekä Euroopan parlamentin liikennevaliokunnassa että jäsenmaiden liikenneministereiden käsittelyssä. EU-parlamentin liikennevaliokunta on siirtänyt asiaa koskevaa äänestystä maaliskuulle, koska neuvotteluissa ei päästy yhteisymmärrykseen. Käytännössä asia ei ehtisi parlamentin täysistuntoon ennen EU:n parlamenttivaaleja.

Pohjoismaissa ja Hollannissa isoista ajoneuvoista on saatu hyviä kokemuksia ja myös tutkittua tietoa pitkältä ajalta. Kuljetuskustannukset alenevat samalla kun ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset paranevat.

Elinkeinoelämän tavoitteena on, että tieliikenteessä sallitaan sekä suurempien mittojen että massojen käyttö niiden maiden välillä, joilla on samanlaiset säädökset. On erittäin tärkeää, ettei tehokkaan tieliikenteen edellytyksiä heikennetä.