EU-tuomioistuin: Vuokratyön käyttörajoitukset on perusteltava

17.03.2015

EU-tuomioistuin on tänään antanut tuomion siitä, voidaanko vuokratyövoiman käyttöä rajoittaa työehtosopimuksissa. EU-tuomioistuin päätyi siihen, että vuokratyödirektiiviä on tulkittava siten, että kansalliset tuomioistuimet eivät voi soveltaa sitä. Sen sijaan jäsenvaltioiden viranomaisten tulee varmistua siitä, että mahdolliset työehtosopimusten vuokratyön käyttöön liittyvät kiellot ja rajoitukset ovat perusteltuja.

Kyseessä on ensimmäinen EU-tuomioistuimessa käsitelty tapaus, jossa on tulkittu vuokratyödirektiivin sisältöä. Ratkaisu on tärkeä koko Euroopan laajuisesti.

Lokakuussa 2013 Suomen työtuomioistuin pyysi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vuokratyödirektiivin tulkinnasta. Pyynnön taustalla oli työntekijäliitto AKT:n väite siitä, että öljytuotealan yritys käytti vuokratyötä laajemmin kuin mitä työehtosopimus olisi sallinut.

Työehtosopimusmääräyksen mukaan vuokratyötä saa käyttää vain lyhytkestoiseen työhön, jota ei voida teettää yrityksen omilla työntekijöillä. Työnantajapuoli katsoi työtuomioistuimessa, että työehtosopimusmääräys on vastoin vuokratyödirektiiviä. Sen vuoksi työtuomioistuin tiedusteli EU-tuomioistuimelta, asettaako direktiivi velvollisuuksia kansallisille tuomioistuimille.

– Jutussa haluttiin selvittää, saako työtuomioistuin soveltaa direktiiviä vai onko kyseessä yleisempi velvoite. On tietysti pettymys, että EU-tuomioistuimen mukaan direktiiviä ei voida soveltaa kansallisissa tuomioistuimissa, asiantuntija Mika Kärkkäinen EK:sta sanoo.

Vuokratyödirektiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaan vuokratyön käyttöön liittyvät rajoitukset tai kiellot saavat perustua ainoastaan yleisen edun mukaisiin syihin, jotka liittyvät erityisesti vuokratyöntekijöiden suojeluun, työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksiin tai tarpeeseen varmistaa, että työmarkkinat toimivat moitteettomasti ja että väärinkäytöksiä ehkäistään.

Vuokratyödirektiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on tarkasteltava kansallisen lainsäädännön ja työehtosopimusten vuokratyön käyttöä koskevia rajoituksia tai kieltoja sen varmistamiseksi, ovatko ne edelleen perusteltuja 4 artiklan 1 kohdassa mainituista syistä.

EU-tuomioistuin totesi, että tarkastelun tulosten seurauksena jäsenvaltiot ovat saattaneet joutua muutamaan vuokratyötä koskevaa säännöstöään.

– Suomessa ei ole toteutettu riittävällä tavalla tarkastelua, sillä Suomen valtio on vain luetellut työehtosopimuksissa olevia vuokratyötä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Pelkän luetteloinnin sijaan Suomen valtion pitää jatkossa arvioida, ovatko kiellot ja rajoitukset perusteltuja, Henkilöstöpalveluyritysten Liiton toimitusjohtaja Merru Tuliara toteaa.

Suomessa on yli sata työehtosopimusta, joissa on rajoituksia vuokratyövoiman käytölle.

Lue tuomio kokonaisuudessaan EU-tuomioistuimen sivuilta