EU–Ukraina-assosiaatiosopimus parlamentin äänestyksessä tiistaina

15.09.2014

Assosiaatiosopimus sisältää laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen, joka vapauttaa EU:n ja Ukrainan välisen tavara- ja palvelukaupan lähes kokonaan.

EU:n parlamentin odotetaan hyväksyvän tiistaina 16.9. järjestettävässä äänestyksessä EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisen.

Sopimukseen sisältyy tavanomaista laaja-alaisempi vapaakauppasopimus, jonka voimaantulo päätettiin 12.9.2014 siirtää alkamaan vuoden 2016 alusta. Sopimuksen ansiosta tavara- ja palvelukauppa vapautuu lähes kokonaan.

Lisäksi sopimus sisältää vähittäisen siirtymisen EU-normeihin ja standardeihin kaupankäynnissä ja siihen liittyvässä sääntelyssä. Tämä kattaa mm. standardit ja vastaavuusmenettelyt, eläin- ja kasvinsuojelumääräykset, tekijänoikeudet, kauppamenettelyt sekä julkisia hankintoja ja kilpailua koskevat säädökset. Lisäksi sopimus kattaa investoinnit, transiton ja liikenteen.

Assosiaatiosopimus vahvistaa myös ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä ja sisältää viisumivapauteen tähtäävän toimintaohjelman. Lisäksi sopimuksessa on sovittu yhteistyön tiivistämisestä lähes 30 avainalueella siten, että Ukraina ottaa käyttöön EU-sääntelyä mm. liikenne-, ympäristö-, energia- ja teollisuuspolitiikassa sekä julkisessa rahoituksessa.

Sopimuksen potentiaalinen hyöty on huomattava. EU-maiden vientiyritysten on arvioitu hyötyvän yksistään tullien alentumisesta vuosittain jopa lähes 400 miljoonaa euroa. Hyötyjen täysimittainen toteutuminen edellyttää kuitenkin Ukrainan turvallisuustilanteen normalisoitumista, talouden vahvistumista ja sopimukseen kirjattujen sitoumusten noudattamista.