EU:lla jalat tukevasti ilmassa resurssitehokkuudessa?

04.02.2013

Korkean tason työryhmä julkisti viime joulukuussa manifestin resurssitehokkuuden edistämisestä EU:ssa. Julkilausumassa on paljon hyvää: siinä esimerkiksi todetaan, että resurssitehokkuus kehittyy innovaatioiden ja investointien avulla.

Lisäksi korostetaan ennustettavien politiikkalinjausten ja lainsäädännön tärkeyttä kestävän kasvun aikaansaamiseksi sekä kehitystä tukevien välineiden luomista mm. resurssitehokkuutta edistävien julkisten hankintojen avulla.

Yritykset ymmällään

Julkilausuma on herättänyt kuitenkin paljon kysymyksiä käytännön liiketoimintaa pyörittävissä yrityksissä. Millaista on älykäs sääntely, joka suosii edelläkävijäyrityksiä markkinoilla? Miten kriteerit valitaan? Miten raskasta elinkaarianalyysin tekeminen saa olla ja miten tulokset merkitään tuotteisiin ja palveluihin? Miten raaka-aineketjun kestävyys todistetaan?
Kaikkiin näihin kysymyksiin liittyy melkoinen pelikenttä, jossa riittää edunvalvojia. Pienestä maasta tosin vähemmän.

Manifestissa esitetään, että resurssitehokkuutta eli veden, maan ja materiaalien käyttöä sekä kasvihuonekaasujen päästöjä mitattaisiin kaikissa vähänkin suuremmissa organisaatioissa ja edistymisestä raportoitaisiin. Jokaiselle toimijalle asetettaisiin päämääräksi tavoite, joka pitäisi saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.

Suuri mahdollisuus, jota ei saa tärvellä väärällä sääntelyllä

Elinkeinoelämän mielestä resurssitehokkuus on suuri mahdollisuus, kunhan se toteutetaan oikein. Se luo talouskasvua cleantech-markkinoille, sillä voidaan alentaa kustannuksia ja vastata maapallon ympäristötavoitteisiin. Tavoitteiden pitää kuitenkin olla globaaleja. Uhkana on, että EU alkaa säädellä toimintakenttää pikkutarkasti sellaisilla kriteereillä, jotka eivät sovi kaikkiin olosuhteisiin tai jotka eivät ole aina kustannustehokkaita. Riskinä ovat myös raskaat seurantajärjestelmät.

Tavoitteen asettamisessa ja keinovalikoimassa tarvitaan olosuhteiden ymmärtämistä. On välttämätöntä, että elinkeinoelämä otetaan vahvasti mukaan käytännön aloitteiden suunnitteluun.

Korkean tason työryhmä valmistelee loppuraporttinsa resurssitehokkuudesta kesäkuuhun 2013 mennessä.

Lue lisää:

Manifesti ja työryhmän suositukset

Lisätietoja:

Asiantuntija Tuuli Mäkelä, puh. 09 4202 2542