EU:n ilmanlaatupolitiikka uudistuu

12.12.2013

Brysselissä uudistetaan määräyksiä, joiden tavoitteena on vähentää ilman epäpuhtauksia Euroopassa. Suomalaisen elinkeinoelämän mielestä tavoitteeseen päästään kustannustehokkaimmin, kun jäsenmaille annetaan riittävästi liikkumavaraa kansallisista toimista päättämiseen.

Euroopan komission antaa ehdotuksen uudesta EU:n ilmanlaatupaketista vielä tämän vuoden aikana. Paketti ei koske hiilidioksidipäästöjä, joita säännellään ilmasto- ja energiapolitiikalla (ns. 202020-tavoitteet).

Ilmanlaatupaketti sisältää muun muassa:

  • komission tiedonannon ilman pilaantumista koskevan teemakohtaisen strategian tarkistamisesta,
  • kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin tarkistamisen (ammoniakki-, typpi-, rikki-, VOC-, metaani- ja hiukkaspäästöt) sekä
  • pieniä, alle 50 MW:n polttolaitoksia koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Euroopassa ilmanlaatuongelmien tasot vaihtelevat paljon jäsenmaittain, mikä johtuu muun muassa kunkin maan ilman epäpuhtauksien nykytasosta sekä väestötiheydestä. Suomessa on tehty paljon töitä päästöjen vähentämiseksi jo pitkään. Tulokset näkyvät ja ilmanlaatu on Suomessa pääosin hyvällä tasolla.

Katso tietografiikka: Päästöt ilmaan ovat vähentyneet merkittävästi Suomessa vuodesta 1990 (pdf)

Päästöjä ilmaan rajoitetaan EU:ssa tällä hetkellä jo useilla eri mekanismeilla:

  • Göteborgin pöytäkirja määrittelee epäpuhtauksille maakohtaiset maksimitasot, jotka on toimeenpantu EU:n jäsenmaissa kansallisia päästörajoja koskevalla direktiivillä.
  • Liikenteen päästöjä rajoitetaan ajoneuvokohtaisilla (Euro-)standardeilla.
  • Teollisuuslaitosten päästöjä rajoitetaan teollisuuspäästödirektiivillä ympäristöluvituksen kautta.

EK:n näkemyksen mukaan EU:n ilmanlaatupolitiikan uudistamisessa pitää korostaa kustannustehokkuutta. Keskeisintä on välttää päällekkäiset ohjauskeinot sekä tehostaa olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa.

Pieniä polttolaitoksia koskevassa EU-lainsäädännössä tulee ottaa huomioon jo olemassa oleva ja hyvin toimiva kansallinen lainsäädäntö. Jäsenmaille täytyy jättää riittävästi liikkumavaraa kansallisesti toimivimpien ohjauskeinoja etsimiseen.

Lue lisää:
Review of the EU Air policy – Environment – European Commission
SYKEn sivusto ilman epäpuhtauksien päästöistä Suomessa