EU:n ja Kanadan kauppasopimuksesta tarvitaan nopea ratkaisu

24.10.2016

Belgian ranskankielisen alueen päätös hylätä EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus CETA on vakava takaisku EU:n kauppapolitiikan uskottavuudelle. Elinkeinoelämä toivookin, että ratkaisu sopimuksen voimaansaattamiseen löytyy mahdollisimman pian.

– EU:n kasvunäkymät ovat heikot, joten eurooppalaisten yritysten on haettava uutta kasvua ja vientimarkkinoita EU:n ulkopuolelta. Vapaakauppasopimukset tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia purkamalla kaupan esteitä ja laskemalla kaupankäynnin kustannuksia. Toteutuessaan CETA-sopimuksen on arvioitu tuovan noin 470 miljoonan euron vuosittaiset säästöt tullimaksuissa eurooppalaisille vientiyrityksille ja lisäävän kauppaa EU:n ja Kanadan välillä noin 25 %. Palvelukaupan lisäyksen on arveltu olevan noin 5,8 miljardia euroa vuosittain. Nämä edut jäävät nyt Kanadan osalta toteutumatta, jos ratkaisua ei löydetä pikaisesti, pahoittelee johtaja Taneli Lahti EK:n Brysselin toimistosta.

Lahden mukaan EU–Kanada-neuvottelujen viivästyminen saattaa vaikeuttaa myös muiden maiden kanssa käytäviä keskusteluja. EU:lla on meneillään useita neuvotteluita uusista vapaakauppasopimuksista. Näiden sopimusten onnistuneella voimaansaattamisella olisi merkittävä myönteinen vaikutus EU:n ja Suomen talouteen. Esimerkiksi EU:n ja Korean välinen vapaakauppasopimus on viiden voimassaolovuotensa aikana lisännyt alueiden välistä kauppaa 30 %. Vuonna 2015 EU:n viennin arvo Koreaan oli 48 miljardia euroa.

– EU:n kauppapolitiikka on yksi tärkeimmistä eurooppalaisista välineistä kasvun aikaansaamiseksi. EU:n toimintakyvystä on pidettävä kiinni. On päästävä takaisin kestävälle pohjalle kauppapoliittisessa päätöksenteossa ja sopimusten voimaansaattamisessa, Lahti tähdentää.

Jäsenmaat määrittelevät vapaakauppasopimuksille raamit ennen neuvotteluiden aloittamista, ja ne saavat vaikuttaa sopimuksen sisältöön koko prosessin ajan. Uusien lisäehtojen asettaminen neuvotteluiden päättymisen jälkeen syö EU:n uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Toimivien kauppasuhteiden luominen ja ylläpitäminen on yksi EU:n perustehtävistä.