EU:n ja Kanadan välinen CETA-vapaakauppasopimus etenee

06.07.2016

Komissio antoi esityksen EU:n ja Kanadan välisen CETA-vapaakauppasopimuksen allekirjoittamisesta lokakuussa järjestettävässä EU-Kanada huippukokouksessa. Jos EU:n sisäinen päätöksentekoprosessi menee sujuvasti, sopimus saataisiin voimaan vihdoin ensi vuonna.

Nopea voimaan saaminen olisikin erittäin tärkeää, koska sopimus tarjoaisi EU:lle uusia kasvunäkymiä, joita tarvitaan kipeästi epävarmuuden lisäännyttyä Ison-Britannian mahdollisen EU-eron seurauksena.

CETA on EU:n tekemistä vapaakauppasopimuksista kunnianhimoisin ja se tarjoaakin merkittäviä uusia mahdollisuuksia yrityksille. Vapaakauppasopimus helpottaa erityisesti pienempien yritysten mahdollisuuksia päästä kiinni Kanadan markkinoihin, kun kaupan esteitä puretaan ja liiketoimintaympäristön ennakoitavuus paranee.

EU onnistui saamaan Kanadalta merkittävää uutta markkinoille pääsyä maan julkisiin hankintoihin – niin liittovaltiotasolla kuin provinsseissakin. Sopimuksen voimaan tullessa poistuvat tuontitullit teollisuustuotteilta viimeistään seitsemän vuoden päästä. Komissio on arvioinut, että tästä seuraa eurooppalaisille yrityksille noin 470 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Sopimukseen kuuluva EU:n ja Kanadan välinen sääntely-yhteistyö on merkittävä asia yritysten näkökulmasta. Sen lisäksi, että sopimus helpottaa teknisten määräysten soveltamista ja vähentää niihin liittyviä kustannuksia ja muita resursseja, tiiviimpi yhteistyö Kanadan ja EU:n viranomaisten välillä vähentää myös uusien kaupan esteiden syntyä ja antaa mahdollisuuden yhteisten standardien kehittämiselle.

Konkreettisten uusien liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi CETA-sopimuksen voimaansaattaminen tarjoaa EU:lle myös mahdollisuuden parantaa neuvotteluasemiaan USA:n kanssa käytävissä TTIP-neuvotteluissa. CETA-sopimuksen tullessa voimaan kanadalaisyritykset pääsevät EU:n markkinoille paremmin ehdoin kuin yhdysvaltalaiset yritykset.

Brexitin tuoman epävarmuuden vuoksi on entistä tärkeämpää, että EU-maat kykenevät toimimaan hyvässä yhteistyössä ja luomaan uusia kasvun mahdollisuuksia ja vahvistamaan EU:n globaalia vaikuttavuutta.