EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus megaluokan mahdollisuus suomalaisille yrityksille

14.02.2013

Elinkeinoelämän tavoite sai vauhtia, kun EU ja USA ilmoittivat 13.2. vapaakauppasopimusneuvottelujen aloittamisesta. Jo tieto neuvottelujen aloittaminen vahvistaa luottamusta pidemmän aikavälin kasvunäkymiin. Suurin potentiaali ja samalla suurimmat haasteet liittyvät sääntelyn yhteensovittamiseen.

Elinkeinoelämä on jo vuosia puhunut EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen puolesta. Esteiden purkaminen tavara- ja palvelukaupalta, investoinneilta sekä henkilöiden liikkuvuudelta tuo kustannussäästöjä, lisää talouskasvua, alentaa hintoja ja vahvistaa molempien kansainvälistä kilpailukykyä. ”Heikkojen talousnäkymien vallitessa jo neuvottelujen aloittaminen vahvistaa luottamusta pidemmän aikavälin kasvunäkymiin”, uskoo EK:n kauppapoliitiikan johtava asiantuntija Simo Karetie.

”EU:n ja USA:n yhdessä sopimat ratkaisut luovat pohjaa myös laajemmalle kaupan vapauttamiselle ja globaalille sääntelykehikolle. Osapuolilla on kaikki edellytykset todelliseen strategiseen yhteistyöhön kilpailukyvyn ja koko maailmantalouden vahvistamiseksi.”

Karetien mukaan sopimuksen strategista merkitystä korostaa USA:n kasvava rooli energian tuottajana, millä on huomattava vaikutus myös teolliseen kilpailukykyyn.

”Suomalaisyritysten osaamiseen ja yhteistyöhön ympäristö- ja energiateknologian saralla kohdistuu kasvavaa kiinnostusta. On syytä noteerata, että nämä samat asiat nousivat voimakkaasti esiin presidentti Obaman State of the Union puheessa tällä viikolla. Sopimus on omiaan myös vahvistamaan korkeaan osaamiseen ja innovaatioihin pohjautuvia investointeja molempiin suuntiin.”

EK toivoo, että sisäiset valmistelut saadaan molemmin puolin vietyä päätökseen nopeasti ja neuvottelut toden teolla vauhtiin. Sopimukseen pääseminen ei tule olemaan helppoa, vaan se vaatii joustavuutta ja poliittista johtajuutta molemmilta osapuolilta. Suurin potentiaali ja samalla suurimmat haasteet liittyvät sääntelyn yhteensovittamiseen. Sopimuksella voidaan luoda tähän toimivat mekanismit. Yritysten aktiivisuus ratkaisujen löytämiseksi helpottaa neuvottelujen loppuunsaattamista hyvin tuloksin ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

EU:n uutinen vapaakauppasopimusneuvotteluiden käynnistymisestä

Matti Anttosen haastattelu tuoreessa Prima-lehdessä

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Simo Karetie, puh. 09 420 22704