EU:n komissio: Suomessa eniten hallitusnaisia EU:ssa

05.03.2012

Suomessa on tällä hetkellä enemmän naisia pörssiyhtiöiden hallituksissa kuin missään muussa Euroopan unionin maassa. EU:n komissio julkisti tänään maanantaina raportin, jossa selvitetään naisten määrää suurimpien pörssiyhtiöiden hallinnoissa.

– Komission mukaan naisten osuus on kasvanut Suomessa nopeasti, ja naisia on nyt yli 27 prosenttia suurimpien pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä. Tämä on hieno tulos, josta on syytä olla ylpeä! Silti parannettavaa on tietenkin yhä. Myös naisten osuus muissa ylimmän johdon tehtävissä on saatava kasvuun, tähdentää asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.

– Suomen on ponnisteltava ja vaalittava hyvää kehitystä. Esimerkiksi Ruotsissa naisten osuus yritysten hallituksissa on kääntynyt laskuun parin viime vuoden aikana, Sajavaara harmittelee.

Unionissa kokonaisuudessaan kehitys on ollut huomattavasti hitaampaa kuin Suomessa. Vaikka naisten määrä hallituksissa on monessa maassa lisääntynyt, jää EU:n keskimääräinen luku vain 13,7 prosenttiin.

Komissio esittelee raportissaan jäsenvaltioiden toimia sukupuolitasapainon edistämiseksi. Suomi mainitaan hyvänä esimerkkinä toimivasta itsesääntelystä. Tällä viitataan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin ja siihen sisältyvään sukupuolisuositukseen. Sen käyttöönotto on johtanut siihen, että yli 80 prosentissa listayhtiöistä on sekä naisia että miehiä hallituksissa. Useampia kuin yksi nainen on lähes 70 prosentissa yhtiöistä.

Komissio kuulee kolmen seuraavan kuukauden aikana toimijoita (mm. järjestöjä, yrityksiä, viranomaisia, kansalaisia), millaisia toimia unionissa tulee ottaa käyttöön naisten osuuden lisäämiseksi. Jatkotoimista päätetään kuulemisen päätyttyä.