Euroopan parlamentti ajaa sitovia tavoitteita energiatehokkuudelle

29.02.2012

Energiatehokkuutta koskeva direktiiviehdotus oli eilen käsittelyssä Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnassa, jossa äänestettiin sitovien tavoitteiden puolesta. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta leikata päästökauppajärjestelmän jo sovittuja päästöoikeuksia.

Energiatehokkuuden parantaminen on olennaista sekä energiakustannusten että päästöjen vähentämiseksi. Lainsäädännön kautta ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa energiatehokkuuden keinovalikoimaa. Käytännön toteutuksessa tarvitaan liikkumavaraa, muistuttaa EK:n energia- ja ilmastoasiantuntija Kati Ruohomäki.

Energiayhtiöt toteuttamaan asiakkailleen 1,5 % vuosisäästöt

Jo aiemmin EU on asettanut ohjeellisen tavoitteen, jonka mukaan kokonaisenergian käyttöä tulisi tehostaa 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Direktiiviehdotuksen mukaan EU:n komissio voisi kuitenkin määrittää jäsenmaille myös laillisesti sitovia tehokkuustavoitteita. Parlamentin teollisuusvaliokunta päätyi eilen puoltamaan näitä sitovia tavoitteita.

Direktiiviehdotuksen mukaan EU:ssa otettaisiin käyttöön kansalliset energiatehokkuusvelvoitejärjestelmät, joiden avulla energiayhtiöiltä vaadittaisiin vuosittain 1,5 prosentin säästötoimia asiakkaidensa energiankäytöstä. Tälle järjestelylle pitäisi Ruohomäen mukaan sallia vaihtoehtoinen kansallinen toimintamalli:

–  Suomen tulisi hakea hyväksyntä sille, että voisimme jatkaa hyvin toimivan, vapaaehtoisuuteen perustuvan energiatehokkuussopimusjärjestelmän käyttöä.

Lisäksi 1,5 prosentin vuosittainen säästötavoite on erittäin haastava saavuttaa. Säästötavoitteen tulisikin olla kohtuullinen, ohjeellinen ja jäsenmaiden itse päätettävissä.

Jo myönnettyjä päästöoikeuksia saatetaan leikata

Energiatehokkuusdirektiiviehdotus ottaa kantaa myös kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen: yhtenä keinona se mainitsee päästöoikeuksien sivuun laiton. Sivuun laitto tarkoittaisi sitä, että päästöoikeuksien kokonaismäärää vähennettäisiin määräajaksi. Näin pyrittäisiin nostamaan päästöoikeuden hintaa.

Parlamentin teollisuusvaliokunta näytti eilisessä äänestyksessään vihreää valoa sille, että komissio voisi edetä sivuun laiton valmistelussa.

EK vastustaa päästöoikeuksien sivuun laittoa:

– Päästöoikeuden hinnan täytyy antaa muodostua markkinaehtoisesti päästökaupan periaatteiden mukaisesti, eikä siihen pidä vaikuttaa keinotekoisesti. Manipulointi tuo epävarmuutta yritysten toimintaympäristöön ja vaikeuttaa investointipäätösten tekoa.

Tämä koko parlamentin kantaa vahvasti heijastava äänestys on yksi välietappi, kun parlamentti ja neuvosto päättävät yhdessä, minkälaiseksi komission kesäkuinen direktiiviehdotus lopulta muotoutuu. Energiatehokkuusdirektiivin valmistumisen arvioidaan menevän loppuvuoteen.

Tutustu EU:n komission kesäkuussa 2012 antamaan energiatehokkuusdirektiiviehdotukseen.

Lisätiedot:
Asiantuntija Kati Ruohomäki
puh. 040 767 5684
etunimi.sukunimi@ek.fi