Europarlamentaarikot kriittisinä syyskuun täysistunnon rikkikeskustelussa

24.09.2012

Euroopan parlamentin täysistunnossa 11. syyskuuta käytiin vilkas ja pääosin kriittinen keskustelu rikkidirektiivistä.

Keskustelu osoitti, että huoli ns. SECA-alueen (Sulphur Emission Control Area, johon kuuluvat Itämeri, Pohjanmeri ja Englannin kanaali) pian voimaan tulevista ja muuta Eurooppaa tiukemmista rikkiraja-arvoista ei ole yksin suomalaisten europarlamentaarikkojen ja elinkeinoelämän. Asiasta kannetaan laajasti huolta koko SECA-alueella.

Kilpailu vääristyy vakavasti EU:n sisämarkkinoilla

Suurin osa europarlamentaarikkojen kritiikistä kohdistui EU:n sisäiseen kahtiajakoon eli siihen, että EU:n sisämarkkinoille muodostuu etelän ja pohjoisen välille kilpailua vakavasti vääristävää lainsäädäntöä eikä EU:n rikkidirektiivillä onnistuttu poistamaan tätä epätasapainoa.
Liikenteen mahdollista siirtymistä mereltä maalle arvosteltiin, kuten myös sitä, että ei sen enempää Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO kuin EU:kaan tehnyt liikenteen siirtymisestä kunnollista selvitystä etukäteen. Rikkipäästöjen vähentämisen todettiin tulevan kalliiksi.

Keskusteluissa epäiltiin teknologian saatavuutta ja teknisten vaihtoehtojen riittävyyttä täyttää direktiivin vaatimukset. Myös polttoaineen saatavuus ja hinta huolestuttivat europarlamentaarikkoja.

Eri poliittista ryhmistä neuvotteluihin osallistuneet europarlamentaarikot katsoivat, että EU:n direktiivissä ei päästy tavoitteeseen, koska lopputuloksena EU:n sisämarkkinoille jäivät nyt epätasa-arvoiset vaatimukset.

Tästä huolimatta ympäristökomissaari Janez Potocnik totesi, että vaikka komissio tarkasteleekin tiukemmasta sääntelystä Etelä-Euroopalle koituvia hyötyjä, on kuitenkin Etelä-Euroopan maiden oma tehtävä hakea IMO:lta rikkivalvonta-aluemääräyksiä.

Vaikuttaa siis siltä, että mahdollisten tiukempien säännösten ulottaminen eteläiseen Eurooppaan on komission näkökulmasta jäämässä noiden maiden oman aktiivisuuden varaan.

Täysistunto hyväksyi rikkidirektiivin laajalla äänten enemmistöllä. Tämä vastaa normaalia käytäntöä, sillä tässä vaiheessa lainsäädännön sisältöön ei enää puututa.

Noin tunnin mittaisen keskustelun voi kuunnella suomenkielisenä kokonaisuudessaan tästä