EU:ssa tuetaan startupien kasvua suotuisalla toimintaympäristöllä

23.11.2016

Euroopan komissio on julkaissut startup- ja scale-up-yrityksiä koskevan aloitteen, jossa keskitytään mahdollisuuksiin,  joilla EU:ssa voidaan luoda edellytyksiä nostaa yrityksiä kansainväliseen huippuluokkaan. Fokuksessa on purkaa lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä, löytää uusia yhteistyökumppaneita ja lisätä rahoituksen saatavuutta.

Komissio on koonnut ehdotuksessaan yhteen jo olemassa olevia ja uusia toimia, joilla luodaan startupeille puitteet toimia ja kasvaa. Uusina aloitteina on nostettu esille riskipääomasijoitusten kasvattaminen, konkurssilainsäädännön uudistaminen ja EU:n alv-järjestelmän yksinkertaistaminen.

Riskipääoman saamista ns. venture capital –vaiheen yrityksille helpotetaan perustamalla eurooppalaisia rahastojen rahastoja, jossa yhdistetään EU:n ja Euroopan investointipankin resursseja yksityisten rahastojen ja niiden osaamiseen kanssa. EU:n tekemät perusinvestoinnit ovat enimmillään jopa 400 miljoonaa euroa.

Komission aloite panostaa alkavan ja kasvuvaiheen yrityksiin yksityisten rahastojen rahastojen kautta vähemmistösijoittajana on tervetullut uutuus eurooppalaiselle rahoitusmarkkinoille. Suomestakin löytyy varmasti kiinnostavia rahastoja laajasti Eurooppaa kattaville rahastojen rahastoille, EK:n PK-johtaja Jouni Hakala huomauttaa.

– Ei ole olemassa yhtä tai kahta yksittäistä EU-tason lainsäädäntötoimea, jolla pystyttäisiin ratkaisevasti muuttamaan startupien ja kasvuhakuisten pk-yritysten toimintaympäristöä. Komissiolla onkin aivan oikea lähtökohta käydä läpi ja arvioida kriittisesti laajaa joukkoa pienempien yritysten kasvunesteitä, EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula toteaa.

Aiemmin tänä vuonna komissio järjesti julkisen kuulemisen, jonka mukaan startup-yritysten suurimmat esteet olivat:

  • rahoituksen saanti
  • sääntelyllisten ja hallinnollisten vaatimusten noudattaminen vie liikaa liiketoiminnan kasvattamiseen tarvittavaa energiaa
  • oikeiden liikekumppanien, markkinoiden ja työntekijöiden löytyminen on vaikeaa.

Startup-yritysten ja kasvuhakuisten pk-yritysten kasvun kannalta on tärkeää hyödyntää EU:n sisämarkkinoiden ja kauppapolitiikan tarjoamat mahdollisuudet. Laadukas EU-lainsäädännön valmistelu ja sen kansallinen täytäntöönpano ovat startup-yritysten kasvun kannalta ykkösasioita.

Lisätietoa komission startup- ja scale-up-aloittesta: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_fi.htm