EU:ssa valmistellaan seitsemättä ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa

12.03.2012

EU:n tavoitteena on asettaa uudet konkreettiset ympäristötavoitteet vuoteen 2020 sekä visio Euroopan kestävästä tulevaisuudesta vuoteen 2050. Unionin ympäristöpolitiikkaa on ohjattu toimenpideohjelmilla vuodesta 1973. Nykyinen kuudes ohjelmakausi alkoi vuonna 2002, ja se päättyy heinäkuussa 2012.

Erityisesti Resurssitehokas Eurooppa -tiekartta on keskeinen seitsemännelle ohjelmalle, ja uusi ohjelma tulee kattamaan samoja asioita. Brysselissä on lisäksi huomattu, että muut strategiat eivät pureudu kaupungistumisen tuomiin haasteisiin eivätkä ihmisen terveyden edistämiseen.

EK edellyttää toteuttamiskelpoista toimintaohjelmaa

Uuteen ohjelmaan haluttaisiin koota kaikki EU:ssa tällä hetkellä vireillä oleva strateginen ja lainsäädännöllinen työ eli siitä kaavaillaan sateenvarjoa muille strategioille tai direktiiveille (mm. resurssi-, ilmasto-, energiatiekartat, liikenteen valkoinen kirja ja energiatehokkuusdirektiivi). Tavoitteena on viherryttää muut politiikat.

Direktiivihanke maaperän suojelusta jäi edellisellä kaudella kesken, joten se voi nousta taas esille. Vesipolitiikassa ainakin veden käytön kustannuksista on jo noussut keskustelua, ja jätepolitiikassa vaaditaan jätehierarkian kattavampaa täytäntöönpanoa.

Ja koska edellisellä kaudella ei onnistuttu pysäyttämään biodiversiteetin köyhtymistä ja mm. meriympäristön tilassa on yhä parannettavaa, toimenpiteitä liittynee myös niihin. Lisäksi vaaralliset kemikaalit ja ns. kemikaalicocktailit joutunevat tarkempaan syyniin.

Elinkeinoelämälle on riskialtista, että ohjelmassa haluttaisiin todennäköisesti nähdä sitovia tavoitteita – nyt olemassa olevat strategiat eivät ole sitovia. Ohjelmasta voi myös poikia tukku lakiuudistuksia, jotka vaikuttavat suomalaisten yritysten arkeen.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta antoi asiasta oma-aloitemietinnön helmikuun lopussa. Parlamentti haluaa ohjeistaa sillä komissiota asian valmistelussa. Seuraavaksi komissio alkaa laatia ehdotusta, jonka on määrä valmistua ensi syksynä.

Neuvoston päätelmät:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fi/11/st15/st15384.fi11.pdf

Parlamentin raporttiluonnos:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/pr/887/887278/887278fi.pdf

SOER 2010 (State of the environment report):
http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis

Lisätietoja:
Asiantuntija Satu Räsänen
puh. 09 4202 2543
etunimi.sukunimi@ek.fi