Hallitusohjelman EU-linjauksissa parempi lainsäädäntö vahvasti esillä

01.06.2015

Strategisen hallitusohjelman EU-linjaus sisältää runsaasti kannatettavia kirjauksia. Hyvä lainsäädäntö on vahvasti esillä. Lisäksi Suomen luvataan olevan EU-politiikassaan aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen.

Sipilän hallitusohjelmassa parempi sääntely nähdään merkittävä kasvun edistäjänä. EU-linjaus sisältää seuraavat maininnat:

  •  Hallitus arvioi kaikkea EU-sääntelyä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellyttää samaa myös EU-tasolla.
  • Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä.
  • Hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa.
  • Hallitus vahvistaa Suomen kykyä arvioida EU-sääntelyn taloudellista merkitystä ja oikeudellisia ulottuvuuksia.

– Elinkeinoelämän on helppo allekirjoittaa asetetut linjaukset. Hyvällä lainsäädännöllä on keskeinen merkitys EU:n toiminnan kehittämisessä, toteaa EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula.

Yritysten suurin kritiikki EU:ta kohtaan on liittynyt nimenomaan lainsäädäntöön ‒ sen epävarmuuteen, lyhytjänteisyyteen ja kilpailukykynäkökulman heikkoon huomioimiseen sekä aloitteiden suureen määrään.

Sipilän hallitusohjelmassa on myös maininta siitä, että Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudistuksia nykytilanteeseen.

– EU-asioiden valmistelussa pitäisi siirtyä systemaattisemmin samankaltaisiin toimintatapoihin kuin kansallisessa lainsäädäntövalmistelussa, jossa keskeiset sidosryhmät ovat tiiviisti mukana. Tällä hetkellä EU-asioiden valmistelu on liikaa yksittäisten virkamiesten vastuulla, Ylikarjula huomauttaa.

– Virkamiehiltä kysytään vahvaa EU-edunvalvontaosaamista. Näkemysten luomisessa ja niiden eteenpäinviemisessä pitää olla ajoissa liikkeellä. Yhteistyötä on tehtävä samanmielisten, niin muiden jäsenmaiden kuin sidosryhmienkin kanssa. Suomella on tällaisesta toiminnasta hyviä esimerkkejä, joista on syytä ottaa oppia.