Hankerahaa jaossa yrityksille EU:n kassasta

12.12.2013

Suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus rahoittaa uusia hankkeitaan EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kautta. Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on tarjolla reilut 70 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020.

Máire Geoghegan-Quinn

Máire Geoghegan-Quinn

Horisontti 2020 -ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa kansainvälisessä kilpailussa. Ohjelma on tärkein ja suurin EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen väline.

EU:n tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn patistaa EK:n tuoreessa Prima-lehdessä etenkin pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä mukaan ohjemaan. Tavoitteena on, että teknologioiden kehittämiseen ja yhteiskunnallisiin hankkeisiin myöntämistä rahoita ainakin 20 prosenttia ohjautuisi pk-yrityksille. Niille on nyt Horisontti 2020:ssä erillisohjelma, josta rahoitusta voi saada nopeasti uusien ideoiden testaamiseen.

Rahan hakeminen on tehty aiempaa helpommaksi karsimalla byrokratiaa. Hanke-ehdotukset lähetetään suoraan komissioon Brysseliin. Komissio järjestää hankkeille ulkopuolisen arvioinnin ja koko rahoituksen hallinnoinnin.

Horisontti-ohjelmalla yritetään suitsia harmaantuvan Euroopan taloudellista näivettymistä ja yritysten pakoa EU-alueelta. Ohjelmasta rahoitetaan yritysten, tutkimuslaitosten, yliopistojen, kuntien ja sairaaloiden yhteisiä hankkeita. Hankkeiden kokonaisbudjetti voi olla useita miljoonia euroja, ja niissä on osallistujia useista EU-maista.

Euroopassa tarvitaan tieteen ja teknologian sekä eri alojen ja sektoreiden välisiä yhteistyömuotoja.

– Hyvä esimerkki eri toimialojen yhteistyöstä on Euroopan autoteollisuus. Se hakee yhdessä puhtaampia ja ympäristöystävällisempiä tuoteratkaisuja. Tämän tapainen toiminta on suositeltavaa muillekin aloille, komissaari Geoghegan-Quin painottaa.

Horisontti 2020 koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat huipputason tiede, teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet. Ohjelman avulla komissio ja jäsenmaat toteuttavat yhdessä innovaatiounionia, joka on yksi Eurooppa 2020 -strategian merkittävimmistä aloitteista. Horisontti pyrkii olemaan aito innovaatio-ohjelma, ei pelkkä tutkimusohjelma. Siksi se tarjoaa mahdollisuuksia etenkin sellaisten ideoiden ja teknologioiden rahoittamiseen, jotka ovat jo lähellä pilotointi- tai demonstraatiovaihetta.

Kotimainen julkinen tutkimus- ja kehittämisrahoitus vähenee talouskriisin seurauksena lähivuosina. EU-rahaa on sitä vastoin tarjolla 20 miljardia enemmän kuin nykyisellä puiteohjelmakaudella 2007–2013.

Lue koko juttu Prima-lehdestä…