Vientiluvut pakkasella

Alkuvuoden vientikehitys on ollut heikkoa. Helmikuussa Suomen tavaraviennin arvo supistui neljä prosenttia vuoden takaisesta.  Tammikuussa lasku oli vielä jyrkempää, sillä viennin arvo laski edellisen vuoden lukemasta peräti 11 %. Heikko vientikehitys käy valitettavan hyvin yhteen EK:n suhdannetiedustelujen kanssa. Teollisuudessa tuotannon nousuodotukset ovat olleet hyvin heikkoja.

EU-viennistä odotetaan paranevia lukuja

Myönteistä tuoreissa ulkomaankauppaluvuissa on, että vienti euroalueelle nousi helmikuussa kahdeksan prosentin verran.

Yksittäisiin lukuihin ei pidä liikaa tuijottaa. Euroalueen talouden luottamusindikaattorit ovat kuitenkin vahvistuneet alkuvuonna, joten vientimarkkinoiden elpymisen pitäisi jossain vaiheessa näkyä Suomessakin.

Venäjän vienti romahti alkuvuodesta

Vienti EU:n ulkopuolelle väheni alkuvuodesta kymmenyksen.  Ulkokaupan laskua selittää osin Venäjän viennin heikkous, sillä jo tammikuussa se romahti peräti 43 %. Myös vienti Kiinaan on supistunut.

Ruplan kurssi on toipunut hieman pahimmasta notkahduksesta. Kysynnän elpymistä ei ole kuitenkaan Venäjällä näkyvissä alhaisen öljyn hinnan ja Ukrainan kriisiin jatkumisen vuoksi.

Kustannusten hillintä tärkeää

Suuri osa suomalaisista yrityksistä arvioi kysynnän olevan tällä hetkellä heikkoa. Raaka-aineiden hintojen alentuessa myös lopputuotteiden hintoihin kohdistuu edelleen paineita. Tästä syystä kustannusten nousuun ei ole varaa millään talouden osa-alueella.