Henkilöautojen kilometriverosta ensivaiheessa kokeilu

Uusi veromalli vauhdittaisi autokannan uudistumista, mikä parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi ympäristövaikutuksia. Muutos voisi olla käytössä 2020-luvun puolivälissä ja silloinkin tarvittaisiin pitkä verotuksellinen siirtymäaika.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä ehdottaa henkilöautojen myynti- ja käyttöverojen korvaamista kilometriverolla. Veron määrä asetettaisiin ajan, paikan ja auton päästöjen mukaan. Polttoainevero pysyisi ennallaan. Ehdotus ei koske kuorma-autoliikennettä eikä linja-autoliikennettä. Järjestelmän investointikustannukset olisivat 130 miljoonaa euroa ja ajoneuvoissa tarvittavat laitteet maksaisivat 330 miljoonaa veroa. Järjestelmän operointikustannukset olisivat 130 miljoonaa euroa vuodessa.

Kilometrivero vähentäisi henkilöautoilua vajaan prosentin vuoden 2025 tilanteessa. Hiilidioksidipäästöt vähenisivät 5 % enemmän kuin muuten ja myös liikenneturvallisuus paranisi.

-Nykymallissa verotetaan auton hankintaa, mikä hidastaa henkilö- ja pakettiautokannan uusiutumista. Tätä pidetään ongelmallisena mm. ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden kannalta. Tässä valossa työryhmän esitys on kannatettava, sanoo EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

Työryhmä ehdottaa kokeilun käynnistämistä ensi vuonna, jotta teknologioiden toimivuudesta ja kustannuksista saadaan kokemuksia.

Haapasalo korostaa verouudistuksen rajausta.
– Autovero ei koske kuorma-autoja, joten myöskään uutta kilometriveroa ei tule ulottaa tavaraliikenteeseen. Jatkoselvitykset ovat tarpeen, jotta malli tukee työssä käyntiä ja palvelujen saavutettavuutta. Tämä on erityisen tärkeää kaupan, palveluiden ja matkailun kannalta.

Liikenteen hinnoittelukysymykset liittyvät Haapasalon mukaan myös liikenneinfran rahoittamiseen: mikä taho kerää tuoton ja mihin se käytetään. Saksassa esimerkiksi uusi hallitus käynnistää mittavan liikenneväylien reformin, jota rahoitetaan uusilla tiemaksuilla.