Henkilöautojen tienkäyttöverosta tarvitaan kustannusselvitykset

26.09.2013

Uusi veromalli vauhdittaisi autokannan uudistumista, mikä parantaisi turvallisuutta ja vähentäisi ympäristövaikutuksia. Seuraavaksi tarvitaan selvitykset siitä, kuinka vero vaikuttaisi työssä käyntiin ja kulutukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä on esitellyt Jorma Ollilan johdolla uutta mallia henkilöautojen verotukseksi. Sen mukaan henkilöautojen myynti- ja käyttöverot korvattaisiin tienkäyttöverolla, jota maksettaisiin ajettujen kilometrien mukaan. Tiheästi asutuilla seuduilla vero olisi 6 senttiä kilometriltä ja haja-asutusseuduilla 3 senttiä kilometriltä. Polttoainevero pysyisi ennallaan.

Nykymallissa verotetaan auton hankintaa, mikä hidastaa henkilö- ja pakettiautokannan uusiutumista. Tätä pidetään ongelmallisena mm. ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden kannalta. Tässä valossa työryhmän esitys on kannatettava, sanoo EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

Työryhmällä ei toistaiseksi ole arvioita maksujen keräämisen kustannuksista, tarvittavista joukkoliikenneinvestoinneista tai yhteiskunnallisista vaikutuksista.

– Nyt on paneuduttava selvittämään sitä,  kuinka tienkäyttövero vaikuttaisi työssä käyntiin ja kulutukseen. Tämä on erityisen tärkeää kaupan, palveluiden ja matkailun kannalta.

Haapasalo korostaa verouudistuksen rajausta:
– Autovero ei koske tälläkään hetkellä kuorma-autoja, joten myöskään uutta tienkäyttöveroa ei tule ulottaa tavaraliikenteeseen.

Liikenteen hinnoittelukysymykset liittyvät Haapasalon mukaan myös liikenneinfran rahoittamiseen: mikä taho kerää tuoton ja mihin se käytetään. Siksi on syytä käydä laajempaa periaatteellista keskustelua siitä, kustannetaanko Suomessa väylät jatkossakin verovaroin vai siirrytäänkö osittain yksityiseen rahoitukseen.  Yksityinen rahoitus voi toteutua paitsi käyttäjämaksuilla, myös yksityisellä sijoittamisella liikenneväyliin.

Lisätiedot:
Tiina Haapasalo, EK
puh. 040 763 1482
etunimi.sukunimi@ek.fi