Hyvää palautetta opettajankouluttajien ja yritysten vuoropuhelusta

Digitalisaation vaikutukset osaamiseen ja koulutuksen tulevaisuus puhuttivat, kun suuri joukko opettajankouluttajia eri puolilta Suomea tutustui yritysten toimintaan Taloudellisen tiedotustoimisto TATn järjestämässä OK!Akatemiassa 6.9. Tampereella.

Eri yritysvierailujen kokemuksia jaettiin opettajankouluttajien kesken aktiivisesti. Kiinnostuksen kohteina olivat erityisesti tulevaisuudessa tarvittava osaaminen, oppiminen työpaikoilla, työn tulevaisuus sekä johtamis- ja toimintakulttuuri yrityksissä.

Valmius jatkuvaan oppimiseen tärkein tulevaisuustaito

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti puheenvuorossaan jatkuvan oppimisen ja varhaiskasvatuksen merkitystä. Hän pohti, miten koulutusjärjestelmä pysyy työelämän jatkuvassa muutoksessa mukana ja korosti elinkeinoelämän ja koulutuksen vuoropuhelun tärkeyttä koulutuksen kehittämisessä.

Ministeri Grahn-Laasonen osallistui OK!Akatemiaan keskiviikkona 6.9.  Keskustelussa nousi esiin muun muassa valmistelussa oleva korkeakoulutuksen visiotyö, korkeakoulutuksen opiskelijavalinnat, lukiouudistus, ammatillisen koulutuksen reformi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy.

Palvelumuotoilua, teknologian ymmärrystä ja johtamisosaamista

Strategiajohtaja Tom Dahlström haastoi opettajankoulutusta uudistumaan esittelemällä OP:n strategista muutosta pankista monialaiseksi palveluyritykseksi ja digitalisaation vaikutuksia johtamiseen, strategian uudistamiseen, työkulttuurin muutokseen ja osaamiseen. Digitalisaatiossa kyse ei ole teknologiasta, vaan uudesta ajattelutavasta.

– Uudet toimijat määrittävät asiakaskokemuksen yli toimialarajojen. Perinteisestä ajattelusta on käännettävä näkökulma asiakkaan polkuun ja palvelukokemukseen. Asiakasymmärrys muodostaa pohjan arvoa luovalle kehitystoiminnalle.

– Digitalisaatio haastaa erityisesti johtamisosaamisen. Kyse ei ole muutoksen johtamisesta, vaan uudistumisen johtamisesta.

Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan uudistamisessa edellyttää monenlaista uutta osaamista ja kyvykkyyttä:

  • ymmärrys liiketoimintaympäristön muuttumisesta
  • asiakasrajapintojen digitalisointiosaaminen (palvelumuotoilu, myynti, markkinointi)
  • digitaalisen liiketoiminnan osaaminen
  • innovaatio- ja kehitysprosessin uudistaminen
  • kyky hyödyntää tietoa
  • ohjelmistorobotiikan osaaminen
  • kyky ymmärtää teknologioita (mm. tekoäly, IoT, sensoriteknologia, terveysteknologia)
  • kyky oppia uutta ja uudistua

Keskustelussa nousi esiin muutoskyvykkyys ja se, miten turvaamme ihmisten osaamisen uudistumisen muuttuvan työelämän vaatimusten mukaisesti sekä miten työelämän murros ja uudet osaamisvaatimukset näkyvät koulussa ja opettajankoulutuksessa.

Opetusministeriön opettajankoulutusfoorumi eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajista koostuva asiantuntijaryhmä. Opettajankoulutusfoorumin yritysvierailujen järjestelyistä vastasivat EK:n eri toimialaliittojen koulutusasiantuntijat yhdessä yritysten kanssa. Uudenlaisen oppimiskokemuksen opettajankouluttajille tarjosivat Tampereella Elenia, ContiTech Finland, Gofore, Innolink Research, Nordea, Prisma Kalevankangas,  SkandicHotels ja Raitiotie-allianssi.