Hyvitysmaksujärjestelmä uudistettava digitaaliseen aikaan

17.04.2012

Kuluttajien yksityistä kopiointia kompensoivaa ns. kasettimaksujärjestelmää ollaan uudistamassa. Nykyisestä laitesidonnaisesta maksusta tulisi siirtyä kohti sisällön lisensointia, joka tukisi suomalaisen musiikin, pelien ja muiden digitaalisten tuotteiden laillista hankkimista internetin kautta.

Suomi on sitoutunut hallitusohjelmassaan uudistamaan kansallista hyvitysmaksujärjestelmää sekä kehittämään EU-laajuisia digitaalisia sisämarkkinoita. EU-tason tavoitteena on korvata hyvitysmaksujärjestelmät lisensointiin perustuvalla järjestelmällä.

Järjestelmä uudistuu, mutta mihin suuntaan?

Valtioneuvosto päätti loppuvuodesta 2011, että Suomen hyvitysmaksujärjestelmä uudistetaan vuoden 2013 alkuun mennessä. Lähtökohtana oli turvata eri osapuolten taloudelliset toimintaedellytykset digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Elinkeinoelämä pitää uudistuspäätöstä erinomaisena, kertoo EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

– Nyt on oikea hetki luoda moderni järjestelmä, joka huomioi digitaalisen sisällön ja verkkokaupankäynnin. Sen pitää helpottaa musiikin, pelien ja muiden sisältöjen laillista hankkimista internetin kautta.

Järjestelmän uudistamisessa tulee tavoitella tasapainoista ratkaisua, joka huomioi niin luovan työn tekijöiden, elinkeinoelämän kuin kuluttajien tarpeet.

– Sisällöntuottajille tulee taata oikeudenmukainen korvaus ja samalla varmistaa kuluttajille monipuolinen tarjonta kohtuuhintaan. On yhteinen etu, että luova työ ja sitä koskeva liiketoiminta säilyy Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi maaliskuussa Markus Leikolan ratkaisuneuvottelijaksi, joka julkaisee oman ehdotuksensa hyvitysmaksujärjestelmän uudistuksesta 9.5. mennessä.

Elinkeinoelämän selvitys antaa suuntaviivoja

Tukeakseen uudistusta elinkeinoelämä on teettänyt oman selvityksensä nykyjärjestelmän vaihtoehdoista. Selvityksen teki Digital Media Finland, ja tilaajina olivat EK, Teknologiateollisuus ry sekä Elektroniikan tukkukauppiaat ry.

Selvitys kiteyttää uudistuksen tavoitetilan näin: parhaimmillaan uusi kompensaatiomalli edistää digitaalisten sisältöjen ekosysteemin kasvua ja kehitystä sekä suomalaisten tekijöiden ja yritysten menestymistä niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti.

Tämän saavuttamiseksi uuden kompensaatiomallin tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • hallinnollisesti kevyempi ja edullisempi kuin nykyinen järjestelmä
  • tukee lisensointikehitystä
  • ei sisällä yleistä kulttuurin tukea, joka siirrettäisiin esim. valtion vastuulle
  • linjassa Suomen EU-tavoitteiden kanssa digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

Elektroniikan tukkukauppiaiden toimitusjohtajan Riitta Raatikaisen mukaan hyvitysmaksujärjestelmän laitesidonnaisuus on tullut tiensä päähän.

– Se paitsi aiheuttaa huomattavaa hallinnollista taakkaa, myös jarruttaa digitaalisten markkinoiden kehittymistä. Ansaintalogiikan tulisi pohjautua digitaalisen sisällön maksulliseen lataamiseen.

Teknologiateollisuuden lakimiehen Michaela Ramm-Schmidtin mukaan digitaalinen murros luo suomalaisille merkittäviä mahdollisuuksia:

– Nyt kaikkien tulisi yhdessä ratkaista, miten Suomi nostetaan digitaalisten markkinoiden kärkeen sen sijaan, että energiaa käytetään vanhentuneen ja markkinoiden kehitystä jarruttavan järjestelmän ylläpitoon.

Tutustu Digital Media Finlandin selvitykseen.

LISÄTIEDOT:

EK:
IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori
puh. 050 3849 454
etunimi.sukunimi@ek.fi

Teknologiateollisuus ry:
Johtava asiantuntija Michaela Ramm-Schmidt
puh. 040 525 0509
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Ryhmäpäällikkö Juha Saarnio
puh. 045 135 2688
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Elektroniikan tukkukauppiaat ry:
Toimitusjohtaja Riitta Raatikainen
puh. 09 431 56110
etunimi.sukunimi@etkry.com