Irlanti haluaa edistää kasvua EU:ssa

02.01.2013

Irlannin puoli vuotta kestävä EU:n puheenjohtajuus käynnistyi tämän vuoden alussa. Kauden painopisteitä ovat vakaus, työpaikat ja kasvu.

– EU:n kiireellisin prioriteetti on edistää kasvua, joka johtaa myös työpaikkojen luomiseen. Kasvun luominen edellyttää kuitenkin taloudellista vakautta. Elinkeinoelämän näkökulmasta nämä painotukset ovat erittäin tervetulleita, sanoo EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula.

Vauhtia digitaalisiin sisämarkkinoihin ja vapaakauppaan

Irlanti korostaa puheenjohtajamaana työpaikkojen luomisessa mm. Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita ja pk-yrityksiä, jotka työllistävät EU:ssa tällä hetkellä jo 87 miljoonaa henkilöä.

Digitaalisia sisämarkkinoita kehitetään esimerkiksi uudistamalla EU:n tietosuojalainsäädäntöä. Käytännön toimia tarvitaan verkkoturvallisuuteen sekä kustannuksiltaan edullisen laajakaistaverkon toteuttamiseen.

Myös vienti on yksi kauden prioriteeteista, koska 30 miljoonaa EU-alueen työpaikkaa ovat riippuvaisia viennistä. Irlanti tiivistääkin vapaakauppakeskusteluja mm. Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa. Tavoitteena on saada sopimusneuvottelut päätökseen Kanadan ja Singaporen kanssa.

EU:n budjetti ja EMUn uudistaminen ajankohtaista

EU:n puheenjohtajamaan tehtävänä on viedä eteenpäin EU:n olemassa olevaa agendaa. Haastavia asiakokonaisuuksia ovat mm. EU:n monivuotisista rahoituskehyksistä (budjetista) sopiminen sekä eurooppalaisen raha- ja talousliiton EMUn uudistaminen.

Jälkimmäinen sisältää muun muassa pankkiunioniin kuuluvia aloitteita sekä rahoitusmarkkinoiden uudistamista, joita Irlanti haluaa viedä eteenpäin.

Lue lisää:

Irlannin puheenjohtajuuskauden ohjelma julkaistaan lähipäivinä osoitteessa www.eu2013.ie
Irlannin elinkeinoelämän järjestön IBEC:n EU-puheenjohtajuusprioriteetit (pdf)
Kolmen puheenjohtajamaan (Irlanti, Liettua ja Kreikka) trio-ohjelma