Itärajan rajanylityspaikkojen aukioloaikojen kaventaminen iskisi elinkeinoelämään

23.08.2016

Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintaan kohdistuvat säästöpaineet ovat supistamassa Suomen itärajan rajanylityspaikkojen aukioloaikoja. Kaavaillut supistamiset heikentäisivät huomattavasti teollisuuden ja matkailun toimintaedellytyksiä.

Rajanylityspaikkojen aukioloaikojen supistamisesta saatavissa olevat säästöt eivät ole suuria ja elinkeinoelämä näkee niistä aiheutuvat menetykset merkittävästi säästöjä suuremmiksi. Toimenpide hankaloittaisi teollisuuden kuljetuksia ja lisäisi kuljetuskustannuksia. Myös Suomeen suuntautuva matkailu kärsisi raja-asemien auki-oloaikojen supistamisesta.

Suomessa on panostettu kymmeniä vuosia Gateway-aseman kehittämiseen ja sen tunnettuuden edistämiseen. Tähän on käytetty runsaasti julkisia ja yksityisiä varoja. Eräs merkittävimpiä Suomen Gateway-asemaa tukeva tekijä on sujuva rajanylitys, johon olennaisesti kuuluu rajanylityspaikkojen mahdollisimman pitkä vuorokausittainen aukioloaika.

– Myös rajanylityspaikkojen sulkemisella pimeimmän yön ajaksi alueelliselle elinkeinoelämälle saatavaa hyötyä voitaneen lisätä muilla keinoilla kuin raja-asemien aukioloaikoja supistaen. Yksi tällainen keino on uusi tupakkalaki, joka edellyttää 24 tunnin mittaista oleskelua Venäjällä, eikä vähennä ostos- ja muuta matkailua Venäjältä Suomeen, sanoo EK:n asiantuntija Timo Laukkanen.