Johtaja Ilkka Oksala: Uudistetaan työkokeilua – kotoutetaan turvapaikan saaneet

13.07.2016

Turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työllistymistä voidaan helpottaa, jos heitä voitaisiin ottaa työkokeiluun nykyistä joustavammin. Työkokeilun ehtoja tulisikin muuttaa niin, että työkokeilua voitaisiin käyttää myös työpaikoilla, joissa on osa-aikaisia työntekijöitä.

– Työministeri Jari Lindströmin on syytä tuoda heti alkusyksystä esitys työkokeilun ehtojen joustavoittamista maan hallituksen käsittelyyn, toteaa EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Oksala kantaa huolta siitä, että maahanmuuttajien on usein hyvin vaikea työllistyä varsinaisille työmarkkinoille. Sen vuoksi turvapaikan saaneille on tarpeen löytää matalan kynnyksen malleja. Työkokeilu olisi erinomainen tapa oppia työntekoon Suomessa.

– Valitettavasti lainsäädäntö estää työkokeilun, jos työpaikalla on osa-aikaisia työntekijöitä. Tähän tarvitaan muutos. Rajaus tosiasiallisesti estää työkokeilun esimerkiksi kaupan alalla, ravintoloissa ja hotelleissa. Näillä aloilla olisi varmasti runsaasti työtä, joka sopisi maahanmuuttajien työkokeiluun, Oksala sanoo.

Hän pitää erittäin tärkeänä, että turvapaikan saaneiden kotoutukseen satsataan kunnolla. Työn syrjään pääseminen on erinomaista kotoutusta. Jos onnistumme, hyödyt ovat suuret niin maahanmuuttajille itselleen kuin koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Työkokeiluissa on tällä hetkellä jatkuvasti 9 000–14 000 henkilöä. Mikäli työkokeilu mahdollistettaisiin myös työpaikoissa, joissa on osa-aikaisia työntekijöitä, voitaisiin työkokeilua tarjota nykyistä huomattavasti useammalle.