Julkinen kuuleminen EU:n yhtiöoikeuden uudistamisesta – vastaa 14.5. mennessä

12.03.2012

EU:ssa on käynnistymässä yhtiöoikeussääntelyn uudistaminen, jota pohjustetaan julkisella kuulemisella. Kommentointimahdollisuus on avoin kaikille sidosryhmille ja myös yksittäisille yrityksille.

Komissio pyytää näkemyksiä ja ehdotuksia EU:n yhtiöoikeuden yleisistä suuntaviivoista sekä yksittäisistä aloitteista, joita voitaisiin harkita tulevaisuudessa. Kuulemisessa voi kommentoida esimerkiksi EU:n yhtiöoikeuden tavoitteita, kehityskohteiden priorisointia, rajat ylittävän liiketoiminnan näkökulmia sekä eurooppalaisten yhtiömuotojen hyötyjä ja tarpeellisuutta.

Komission mukaan Eurooppa tarvitsee yhtiöoikeuspuitteet, jotka vastaavat nykypäivän tarpeita ja talousympäristön kehitystä. Uudistuspaineita luovat mm. rajat ylittävän liiketoiminnan yleistyminen ja sen tuomat muutokset yritysten toimintaympäristöön.

Komissio korostaa yhtiöoikeuteen liittyvää laajempaa näkökulmaa: säädöksiä uudistettaessa on tarkasteltava myös hallintotapoja, yritysvastuuta sekä yritysten roolia innovaatioiden ja kasvun edistäjänä.

Kuulemiseen voi vastata 14. toukokuuta saakka.

Komission tiedote:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/149&format=HTML&aged=0&language=FI&guiLanguage=en

Lisätietoja:
Asiantuntija Piia Vuoti
puh. 09 4202 2247
etunimi.sukunimi@ek.fi

Asiantuntija Eeva Kolehmainen
puh. +32 474 048 831
etunimi.sukunimi@ek.fi