Juncker lupaa vuodelle 2016 toimeenpanoa; tulossa 23 keskeistä aloitetta

28.10.2015

EU:n komission uusi työohjelma lupaa siirtää fokuksen strategioista niiden toteuttamiseen.

Jean-Claude Junckerin komissio on keskittynyt ensimmäisenä toimintavuotenaan luomaan laajoja strategioita kuten ehdotukset investointisuunnitelmasta, energiaunionista, digitaalisista sisämarkkinoista ja pääomamarkkinaunionista. Jatkossa huomio luvataan suunnata niiden toimeenpanoon, ilmenee 27.10. julkistetusta vuoden 2016 työohjelmasta.

Komission tuleva työ pohjautuu Junckerin kesällä 2014 esittämään kymmeneen poliittiseen painopisteeseen. Niitä toteuttavia isompia aloitteita aiotaan antaa ensi vuonna 23, kun aiempi komissio tuotti aloitteita keskimäärin yli 130 vuodessa. Kaikkien toimien pohjalla on paremman sääntelyn ohjelma, lupaa komissio.

Komission keskeiset aloitteet vuonna 2016 ovat:
1. Uuden osaamisen ohjelma Euroopalle
2. Uusi alku työssäkäyville vanhemmille
3. Kiertotalouspaketti
4. Vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen
5. Seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi
6. Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian täytäntöönpano
7. Energiaunionipaketti
8. Työvoiman liikkuvuutta koskeva paketti
9. Sisämarkkinastrategian jatkotoimet
10. Euroopan puolustusalaa koskeva toimintasuunnitelma
11. Arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma
12. Yhtiöverotusta koskeva paketti
13. Euroopan avaruusstrategia
14. Sosiaalisia oikeuksia koskeva pilari
15. Eurooppalainen talletussuojajärjestelmä / pankkiunionin toteuttaminen
16. Kauppa- ja investointipoliittisen strategian jatkotoimet
17. Euroopan turvallisuusstrategian täytäntöönpano
18. Muuttoliikkeen hallinnan parantaminen
19. Rajaturvallisuutta koskeva paketti
20. Cotonoun-sopimuksen jälkeiset puitteet
21. Valmiuksien kehittäminen turvallisuusalalla
22. Komission osallistuminen kokonaisvaltaiseen strategiaan
23. Ehdotus pakollista avoimuusrekisteriä koskevaksi toimielinten sopimukseksi

EK:n Brysselin toimiston päällikön Janica Ylikarjulan mukaan komission ensi vuoden tavoitteet kuten työllisyyden ja kasvun vauhdittaminen sekä sisämarkkinoiden lujittaminen ovat hyvin linjassa elinkeinoelämän näkemysten kanssa:

– Nyt on vain löydettävä oikeat keinot niiden toteuttamiseksi. Ensimmäisenä lähtökohtana ei tule olla uuden lainsäädännön luominen. Paras lopputulos voidaan saavuttaa vaikka yksinkertaistamalla nykyistä sääntelyä ja vähentämällä yritysten hallintotaakkaa sekä hyödyntämällä hyviä käytäntöjä.

Komissio lupaa työohjelmassaan 40 toimea, joilla tarkistetaan nykyisen lainsäädännön tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se peruuttaa tai mukauttaa 20 aiemmin tehtyä lainsäädäntöehdotusta, koska niillä ei ole edellytyksiä tulla hyväksytyksi.

Valitettavasti komissio ei kaikilta osin noudata hyvän lainsäädännön periaatteita, Ylikarjula huomauttaa:
–Komissio aikoo esimerkiksi avata lähetettyjen työntekijöiden direktiivin päivitystä varten. Näin se aikoo tehdä siitäkin huolimatta, että lähetettyjä työntekijöitä koskevan ns. täytäntöönpanodirektiivin implementointi on yhä kesken, eikä vakuuttavaa selvitystä laajemman uudistuksen tarpeesta ole esitetty.

Komission tavoitteet luoda uusia työpaikkoja, kasvua ja investointeja ovat kannatettavia ja elinkeinoelämä haluaa olla tukena tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisätietoa komission tiedotteesta.