Jyrkkä ei yhden putken mallille koulutuksen rahoituksessa

13.02.2013

Ammattikorkeakoulu-uudistus tulee toteuttaa, mutta siirtyminen valtionrahoitukseen ei saa vaikuttaa muiden koulutusasteiden toimintaan tai rahoitukseen. Lukion ja ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee maksaa myös jatkossa valtiolta suoraan koulutuksen järjestäjille.

Valtiovarainministeriössä on käynnissä selvityshanke valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Selvitysmies Arno Miettinen esitteli eilen selvityshanketta, jonka vaikutukset liittyvät keskeisesti eri koulutusasteiden rahoitukseen.

Lukiota ja ammatillista koulutusta ei kuntien tehtäväksi, eikä rahoitusta kunnille

Vaikka hallitusohjelmassa todetaan, että toisen asteen rahoitus myönnetään koulutuksen järjestäjälle, on selvitysmies Miettisen selvityksessä toisen asteen osalta vaihtoehtoisia malleja. Yhtenä vaihtoehtona selvityshenkilö ehdottaa lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen siirtämistä ns. yhden putken valtionosuusjärjestelmään.

– EK vastustaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen siirtämistä osaksi kuntien yleistä valtionosuutta (ns. yhden putken malli). Jos lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen rahoitusjärjestelmää kehitettäisiin nykymallin sijaan osana kuntien valtionosuusjärjestelmää, uhkana on, että koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin vastaaminen heikkenevät ratkaisevasti, toteaa koulutusasiantuntija Mirja Hannula EK:sta.

– Työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset (18.10.2012) koulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisestä edellyttävät ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista kokonaisuutena, jatkaa Hannula.

Amk-uudistus toteutettava

Hallitusohjelman mukaisesti vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään valtiolle. Nykyjärjestelmässä valtio ja kunnat vastaavat ammattikorkeakoulujen rahoituksesta.

– Amk-uudistus on toteutettava viipymättä sivistyspoliittisen ministerityöryhmän linjaamalla tavalla. Ammattikorkeakoulujen siirtymisellä valtionrahoitukseen ei kuitenkaan saa olla suoraan tai välillisesti vaikutuksia muiden koulutusasteiden tai koulutuksen järjestäjien toimintaedellytyksiin, toteaa korkeakoulutuksen asiantuntija Marita Aho EK:sta.

Lisätietoja:

Asiantuntija Mirja Hannula, puh. 040 5002506
Asiantuntija Marita Aho, puh. 040 7683647

EK:n viestit hallituksen puoliväliriiheen: Menestyvä ja hyvinvoiva Suomi (pdf)

Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä eri järjestöjen yhteinen kannanotto