Kasvun tukeminen ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen EU-investointien kärjeksi

22.03.2019

Brysselissä kolmikantahuippukokouksessa puhuneen EK:n hallituksen varapuheenjohtaja Kari Jussi Ahon viesti päättäjille oli, että EU:n tulisi ohjata varoja tarkoituksiin, jotka tukevat eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja työpaikkojen luomista. EU-rahoitusta voidaan hyödyntää myös, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Kahdesti vuodessa järjestettävä sosiaalialan kolmikantahuippukokous tuo yhteen komission, neuvoston ja jäsenmaat sekä työnantaja- ja palkansaajajärjestöt.

Tällä kertaa teemaksi oli valittu ”Vahvempi, yhtenäinen ja tulevaisuuteen suuntautuva Eurooppa”. Keskustelut kiertyivät työntekijöiden liikkuvuuden, sosiaalidialogin tulevaisuuden sekä EU-investointien ympärille.

Kokouksessa EK:ta edustanut hallituksen varapuheenjohtaja Kari Jussi Aho keskittyi puheessaan erityisesti EU-rahoituksen älykkääseen kohdentamiseen ja käyttöön. Etenkin panostukset osaamisen kehittämiseen ja TKI-toimintaan sekä tarkoin valitut investointituet maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin pitkällä aikavälillä. Tästä Aholla oli kertoa myös omakohtaisia kokemuksia.

EK:n puheenvuorossa muistutettiin läsnäolijoita myös siitä, että kunnianhimoisiin toimiin ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi on ryhdyttävä heti. Mikäli näin ei toimita, näkyvät vaikutukset niin ihmisten päivittäisessä elämässä kuin yritysten toimintaedellytyksissä. EU:n tulisi tukeutua koko käytössä olevaan keinovalikoimaan ja mm. investoida vähähiilisen teknologian kehittämiseen.

Muut osallistujat jakoivat huolen työntekijöiden riittävästä osaamisesta ja siitä, pysyykö Eurooppa muun maailman perässä teknologian ja talouden kilpajuoksussa. Myös ilmastokysymys nousee vähä vähältä enemmän esille puheenvuoroissa. Yhteisten ratkaisujen löytämiseen uskotaan.

Kolmikantahuippukokouksissa käsitellään kulloinkin ajankohtaista, kasvun ja työllisyyden näkökulmasta keskeistä teemaa. Kokouksen askelmerkit sovitaan aina tarkasti jo etukäteen, joten suuria irtiottoja ei kuulla. Käytävät keskustelut ovat kuitenkin tärkeitä, koska ne osaltaan pohjustavat instituutioiden myöhempää lainsäädäntötyötä.