Katainen Primassa: Uusia ideoita kasvuhakuiseen yritystoimintaan

26.04.2012

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus ohjaa Suomea taantuman jälkeiseen aikaan vahvistamalla työvoiman tarjontaa. Investointiympäristönä Suomen houkuttelevuus lähtee siitä, onko maan julkinen talous uskottava.

– Hallitus pyrkii siihen, että Suomessa tehtyjen työtuntien määrä kasvaa. Esimerkiksi Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa on selvästi korkeampi työllisyysaste kuin Suomessa, joten ne voivat helpommin toteuttaa hyvinvointivaltion mallia, Katainen muistuttaa EK:n Prima-lehden huhtikuun numerossa.

Kataisen mukaan maaliskuun kehysriihessä sovitut leikkaukset ja veronkorotukset pitävät Suomen oikealla tiellä, kun samalla talouteen lisätään vauhtia.

– Hyvä uudistus on esimerkiksi se, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastetaan ja siihen luodaan kannustimia siten, että työttömyysturva voi olla pidempi, jos työttömyysjakson aikana osallistuu aktivointitoimenpiteisiin. Myös se, että työhistoria vaikuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoon, kannustaa ihmistä aktiivisuuteen.

– Suomi tarvitsee uusille ideoille perustuvaa kasvuhakuista yritystoimintaa, pääministeri kiteyttää Primassa.

Lue koko haastattelu digi-Primasta