Kemianteollisuus viennin ainoa kasvuala

12.03.2013

Tullin tietojen mukaan kemianteollisuus piti tavaravientiä pinnalla tammikuussa. Kaiken kaikkiaan viennin tilanne on yhä heikko, mutta alamäkeä ei onneksi menty samaan tapaan kuin vielä joulukuussa. Vuodenvaihde sujui huonosti kaikilla toimialoilla.

–Yksityiskohtaiset tiedot tammikuun toimialoittaisesta kehityksestä saadaan vasta maalis–huhtikuussa. Tullin tietojen mukaan vientiluvut paranivat kuitenkin paitsi öljytuotteissa myös lääkkeissä sekä muovi- ja metsäteollisuustuotteissa. Sähkökoneiden ja -laitteiden, metallien sekä koneiden ja laitteiden vientiluvut heikkenivät tammikuussa, kertoo EK:n ekonomisti Juha Vartia.

Hintojen nousu selittää öljytuotteiden vientilukuja

Öljytuotteet ovat jo pitkään olleet lähes ainoa varsinainen valopilkku viennissä. Koko viennin pelastajaksi siitä ei kuitenkaan ole. Loistetta himmentää näiden vientituotteiden suuret tuontipanokset sekä alhaisempi jalostusarvo moniin muihin aloihin verrattuna.

Finanssikriisin pohjalukemista öljytuotteiden viennin määrä on lisääntynyt 15 %, mutta samaan aikaan hinta on kaksinkertaistunut. Tämä kertoo siitä, että viennin arvon kasvusta suuri osa tulee hintojen noususta, eivätkä vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen ole niin suuria kuin tuotantomäärien kasvaessa.

Myös kemianteollisuuden muut alat ovat kuitenkin kasvaneet hyvää vauhtia: erityisesti kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden vienti on kasvanut lähes öljytuotteiden tasolle.

Kokonaisuutena kemianteollisuus on jalostusarvolla mitattuna kansantaloudellisesti lähes yhtä merkittävä ala kuin metsäteollisuus. Kaikki teknologiateollisuuden alat yhdessä ovat suurin toimija niin viennissä kuin teollisuustuotannossakin, mutta finanssikriisin jälkeen niiden osuus on vähentynyt mm. elektroniikkateollisuuden valmistuksen ja viennin vähenemisen vuoksi.