Kesäharjoittelusta molemminpuolinen hyöty 

12.07.2019

EK:n  toimistosta löytyy heinäkuussa kolme kesäduunaria, joiden työtahtia ei kesä hidasta. He ovat korkeakouluharjoittelijat Juho Aittasalo, Valtteri Pulkkinen ja Eljas Ryhänen, jotka ovat saaneet EK:sta omiin opintoihinsa soveltuvaa työtä. He ovat tyytyväisiä kesäpesteihinsä, joiden sisältö on huolella suunniteltu. Erityisesti näiden kesäharjoittelijoiden kunnianhimoisesta työnteosta ja tuoreista näkemyksistä hyötyy EK.

Juho Aittasalo opiskelee Helsingin yliopistossa oikeustiedettä. Hänellä on 5 vuotta opintoja takana ja syksyllä  gradunteko edessä.

– Nyt olen kesätöissä Lainsäädäntö ja hallinto -vastuualueella. Tämän kesän tärkein tehtäväni on selvittää digitalisaation lainsäädännöllisiä esteitä haastattelemalla jäsenliittoja ja jäsenyrityksiä. Analysoin ja koostan niiden pohjalta raportin, josta selviää kokonaiskuva eri toimialojen haasteista. Erityisen antoisaa on ollut osaavien asiantuntijoiden tapaamiset. Teen immateriaalioikeuden graduryhmässä graduni ja kesän tehtäviini liittyy asioita, jotka linkittyvät immateriaalioikeuksiin. Hyödynnän niitä gradussani.

Valtteri Pulkkinen opiskelee valtio-oppia Turun yliopistossa, syksyllä alkaa neljäs vuosi.

– Teen töitä EK:n Yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikan vastuualueella, pääasiassa yrittäjyysryhmässä. Minulla on tehtäviä myös vastuualueemme Osaaminen ja koulutusryhmälle sekä Liikenne-, energia- ja ympäristöryhmälle. Tehtäväni liittyvät yrityskyselyiden analysointiin, käsittelen EK:n elinkeinoelämästä keräämää dataa ja tilastoja. Olen innoissani näistä tehtävistä, koska ne liittyvät opiskelualaani. Tehtäviin oli helppo hypätä, kun etukäteen minulle selvitettiin tehtävien sisältö ja apua työkavereilta saa kaikkiin tilanteisiin.

Eljas Ryhänen on opiskellut 4 vuotta oikeustiedettä Itä-Suomen yliopistossa.

– Olen Työelämä-vastuualueella, työlainsäädännön ja työehtosopimusten parissa. Teen erilaisia työoikeuteen ja työehtosopimuksiin liittyviä selvityksiä sekä työlainsäädännön kansainvälistä vertailua. Kesäkuussa pääsin osallistumaan moniin erilaisiin kokouksiin, jotka ovat liittyneet muun muassa tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin. Tehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja olen tehnyt sitä mitä minulle luvattiin. Voin hyödyntää näitä kokemuksia hyvin opinnoissani.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja tarjoaa työkaluja työnantajalle

EK on yhteistyökumppanina Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Se auttaa työnantajia kehittämään kesätyökäytäntöjään ja tarjoamaan nuorelle onnistuneen kesätyökokemuksen. EK:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark on tänä vuonna kampanjan suojelija. Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa on mukana jo lähes 500 vastuullista työnantajaa. Kesällä 2018 kampanjaan liittyneet työnantajat tarjosivat yli 65 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.