Keski-Suomen lukiot ovat edelläkävijöitä yritysyhteistyössä

24.10.2013

Lukioiden opettajien työelämätiimit ovat uudistaneet Keski-Suomessa koulujen toimintaa rakentamalla yhteyksiä alueen yrityksiin ja elinkeinoelämään. Lukioille on rakennettu työelämäyhteistyön malleja, joiden avulla lukiot ja alueen työelämä liitetään entistä tiiviimmin yhteen.

Keski-Suomen lukiohankkeen tutkimusraportissa esitellään kokemuksia lukion työelämäyhteistyöstä ja  kuvataan kuinka kehittämistyö on uudistanut lukiopedagogiikkaa ja luonut uudenlaisia toimintatapoja toisen asteen yleissivistävään koulutukseen.

Keski-Suomen lukiohanke jatkuu vuoden 2014 loppuun.

Lukion suuntautuminen työelämään palvelee opiskelijaa

EK:n koulutusasiantuntija Mirja Hannula kertoo, että Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnissa lukion tuottamista jatkokoulutusvalmiuksista vuonna 2012 tunnistettiin  kehittämiskohteita lukiokoulutukseen.  Sen mukaan lukioissa tulee kiinnittää enemmän huomiota tietoteknisiin valmiuksiin, oppimaan oppimisen taitoihin, oma-aloitteisuuteen, kriittisyyteen, tieteelliseen kirjoittamiseen ja työelämäorientaatioon.

Valtakunnallisten lukion tavoitteiden uudistamistyö on parhaillaan käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla.

– Lukiokoulutusta tulee kehittää myös jatkossa omana koulutusmuotonaan ja korkeakouluopintoihin valmistavana koulutuksena. Lukiokoulutuksen tulee vastata tulevaisuuden tarpeisiin monipuolistamalla oppimisympäristöjä, lisäämällä opetuksessa eri oppiaineille yhteisiä teemoja sekä tiivistämällä yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan, toteaa Hannula.

Lukion työelämäyhteydet edelleen vähäisiä

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelussa on selvitetty viimeksi vuonna 2012 eri koulutusasteiden yhteistyötä yritysten kanssa. Lukiolaisten työelämään tutustumisjaksoja oli ollut vain 7 prosentilla EK:n jäsenyrityksistä.

– Lukioiden yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa on tarpeen lisätä. Työelämäyhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia kehittää opetusta ja luoda opiskelijoille uudenlaisia oppimistilanteita. Opettajien työelämä- ja yritystuntemuksen lisääminen on edellytys lukiokoulutuksen työelämäyhteistyön kehittämiselle, jatkaa Hannula.

*****************************

Lue raportti:

Tutustu:

  • Opetin.fi on opettajien ja yritysten kohtaamisen foorumi, jota Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ylläpitää. Se tarjoaa työkaluja opetuksen tueksi ja hyviä käytäntöjä  yritysyhteistyöhön.