Kestävyysraportointistandardit tulevat – yritysten vaikutettava nyt

Muun kuin taloudellisen tiedon raportointidirektiiviä ollaan uudistamassa. Muutokset yritysten yhteiskuntavastuuraportointiin tulevat olemaan varsin mittavia ja yksityiskohtaisia tulevan Corporate Sustainability Reporting -direktiivin (CSRD) kautta. Direktiiviin liittyvien standardien osalta EK toivoo yritysten nopeaa reagointia.

Nykyinen lainsäädännöllinen velvoitepohja, eli käytännössä kirjanpitolain 3a -luku, joka varsin yleisellä tasolla ja joustavasti määrittelee yritysten yhteiskuntavastuuraportoinnin sisältöä, tulee korvautumaan kokonaan uudella EU-tasoisella raportointikehikolla, joka määrittelee varsin tarkasti sitä, millä tavoin ja millä tarkkuudella yritysten jatkossa tulee kertoa muun muassa ihmisoikeuksiin, toimitusketjuihinsa, työntekijöihinsä ja ympäristöön liittyvistä asioista.

Direktiiviä tulee jatkossa tarkentamaan myös koko joukko EU-tason sitovia standardeja, joita EFRAG, eli komission yhteydessä toimiva Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä on valmistellut varsin pontevasti viimeisten kuukausien aikana. EFRAG julkaisi tukun ehdotuksia näiksi sitoviksi raportointistandardeiksi toukokuussa. Standardit ovat varsin yksityiskohtaisia ja niitä on monta.

Standardiehdotukset käsittelevät mm. seuraavia kokonaisuuksia: toimitusketjun työtekijät, biodiversiteetti ja ekosysteemit, työntekijöiden työolot ja yhdenmukaiset mahdollisuudet, hyvä hallinto, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus ja kestävyysraportit. EFRAGin sivuilta löydät kaikki lausunnolla olevat standardiehdotukset, kuten myös informatiivisia videotallenteita, joissa kerrotaan tarkemmin, mistä standardeissa on kyse.
Tutustu videoihin ja standardiehdotuksiin

Vaikuta sitovien standardien sisältöön – aika toimia on nyt!

Olisi ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman monet yritykset ehtisivät tutustumaan näihin ehdotuksiin ja antaa omat näkemyksensä EFRAGille lausuntoajan puitteissa. Lausuntoaika päättyy jo 8.8.2022, joten kesälomakauden alkaessa yrityksillä on kiire toimia.

Tämä on ainoa mahdollisuus vaikuttaa ensimmäisen vaiheen sitovien standardien sisältöön ja vain yrityksien konkreettiset näkemykset painavat arvioinneissa, koska vain yrityksillä itsellään on selkeä näkemys siitä, miten ja millä tavoin tiettyjä asioita voidaan ja ei voida kuvata. Ensi vuonna on tarkoitus julkistaa lausunnolle vielä toinen kokonaisuus standardeja, joiden on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden loppupuolella.