EU julkisti kiertotalouden askelmerkit – yritykset avainasemassa

03.12.2015

EU:n komissio julkisti kunnianhimoiset suunnitelmat, joilla se aikoo vauhdittaa kestävää talouskasvua. Yritysten rooli kiertotalouden toteuttajina tunnustetaan aiempaa kirkkaammin. Edessä olevat lainsäädäntöhankkeet ovat EU:lle oiva mahdollisuus testata paremman sääntelyn periaatteita käytännössä.

Kiertotalous on yksi EU:n komission prioriteeteista, joilla se tavoittelee Eurooppaan kestävää talouskasvua, lisää kilpailukykyä ja uusia työpaikkoja. Myös varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on vaikuttanut tiiviisti komission kiertotalouslinjauksiin.

Komissio julkisti 2.12. pitkään odotetun toimintasuunnitelman kiertotaloudesta. Se sisältää askelmerkit sille, kuinka EU:ssa lähivuosina vauhditetaan taloutta resurssitehokkaalla ja ympäristöä säästävällä tavalla.

Toimintasuunnitelmassa komissio haluaa kiinnittää huomion tuotteiden koko elinkaareen. Jo suunnitteluvaiheessa tulee huomioida tuotteiden kestävyys, päivitettävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys.

Tärkeässä roolissa on myös kulutustottumusten muuttaminen kestävämmiksi. Yhtenä keinona nähdään kuluttajien informoiminen tuotteiden ympäristöominaisuuksista. Niin ikään painotetaan julkisten hankintojen merkitystä kiertotalouden edistämisessä. Kotitalous- ja pakkausjätteen kierrätystä halutaan tehostaa.

Suomalaisittain on tärkeää, että komissio korostaa biomassaa ja biopohjaisia materiaaleja uusien innovaatioiden ja kasvun lähteenä. Samalla edellytetään biomassan hyödyntämistä kestävästi.

Odotukset korkealla, toimeenpano ratkaisee

EK:n asiantuntija Irina Simola pitää komission toimintasuunnitelmaa edeltäjäänsä parempana ja kunnianhimoisempana:

–Komissio on tehnyt erinomaista työtä kootessaan kiertotalouden laajan kokonaisuuden ”yksiin kansiin”. On positiivista, että se on tunnistanut elinkeinoelämän merkityksen kiertotalouden toteutuksessa.

– Komission esityksessä on huomioitu paremman sääntelyn periaatteet, mutta vasta lopputulos ja toimeenpano ratkaisevat. On tärkeää, ettei kokonaiskuvaa kadoteta sittenkään, kun eri lainsäädäntöhankkeet lähtevät etenemään omia aikataulujaan EU-prosessissa .

Lainsäädännön kunnollisella toimeenpanolla on iso merkitys yritysten tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja sisämarkkinoiden kehittymisen kannalta. Samalla on muistettava, että sääntelyn pitää jättää tilaa yritysten omaehtoiselle uudistumiselle ja innovaatioille, Simola muistuttaa.

Tulossa kymmeniä hankkeita kiertotaloutta vauhdittamaan

Komissiolta odotetaan lähivuosina kymmeniä selvityksiä, ohjeistuksia ja lainsäädäntöhankkeita, joilla se realisoi eilen julkistamiaan aikeita. Vaikutukset näkyvät suomalaisillekin yrityksille mm. siinä, kuinka

  • tutkimus- ja innovaatiorahoitusta suunnataan
  • uusioraaka-aineiden markkinat kehittyvät
  • tuotteita koskevia vaatimuksia uudistetaan
  • kuluttajille viestitään ympäristövaikutuksista
  • jäte- ja ympäristösäädöksiä muutetaan.

Lisää tietoa komission sivuilta.

Tutustu oheiseen tietopakettiin, johon on tiivistetty
– kiertotalouden käsite ja toteutuminen yritystoiminnassa
– EK:n näkemykset kiertotalouden vauhdittamiseksi
– Esimerkkejä suomalaisista kiertotalousyrityksistä

Tutustu myös EK:n kiertotaloustutkimuksen tuloksiin.