Komissio haluaa nostaa Euroopan tekoälyn etulinjaan Kiinan ja USA:n kintereille

Brysselissä pohjustetaan jo EU-vaalien jälkeistä politiikkaa, kun komissio julkisti tänään tekoälyohjelmansa. Sen korkea kunnianhimon taso on erinomainen uutinen Suomelle ja koko Euroopalle, arvioi EK:n digiasiantuntija Mika Tuuliainen.

Euroopan komissio on julkistanut tänään tiedonannon, jolla se täsmentää huhtikuista tekoälyaloitettaan. Tiedonannon sisältämä toimenpidesuunnitelma koskee niin nykyistä rahoituskautta kuin vuosia 2021 – 2027.

Komissio esittää panostuksia laaja-alaisesti niin tutkimusyhteistyöhön, yritysten investointeihin, kokeilualustoihin, kumppanuuksiin, tukipalveluihin ja dataan.  Samalla haastetaan jäsenmaita vahvistamaan omia investointejaan samansuuntaisesti.

Merkillepantavaa on toimenpiteiden laaja kirjo ja ehdotetut resurssit, sanoo EK:n digiasiantuntija Mika Tuuliainen:

– Nyt ammutaan isosti tekoälykilpailussa. Tällä avauksella komissio selvästi asemoi Eurooppaa globaalille tekoälykartalle Kiinan ja Yhdysvaltojen kintereille.

Komission esittämät euromäärät liikkuvat yli kymmenessä miljardissa eurossa seuraavan vuosikymmenen aikana, minkä päälle tulevat vielä jäsenmaiden päätösvallassa olevat taloudelliset panostukset. Tällä hetkellä Euroopan tekoälyinvestoinnit ovat varsin hajanaiset ja vaatimattomat verrattuna Kiinaan ja USA:han, Tuuliainen muistuttaa.

– Komissio heittää palloa myös jäsenmaille. Niitä haastetaan laatimaan kansalliset tekoälystrategiat ensi kesään mennessä. Suomi on nostettu esille esimerkkimaana, jolla sellainen on jo olemassa.

Komission avaus antaa muutoinkin aihetta tyytyväisyyteen Suomessa. Sekä suomalaiset virkamiehet että elinkeinoelämän edustajat ovat vaikuttaneet määrätietoisesti sen puolesta, että Eurooppa nostaisi rimaa digi- ja tekoälypolitiikassaan.

Niin EU:ssa kuin Suomessa tarvitaan jatkuvuutta yli vaalikausien. EK:ssa toivotaan, että Suomen tuleva hallitus jatkaa määrätietoisesti kansallisen tekoälyohjelman toimeenpanoa, eikä lähdetä laatimaan uusia ohjelmia. Sellaiseen takapakkiin ei Suomella ole varaa. Nyt pitää liikkua nopeasti eteenpäin, Tuuliainen muistuttaa.

Suomen kannattaa antaa Tuuliaisen mukaan mahdollisimman aktiivinen panos eurooppalaiseen tekoäly-yhteistyöhön. Mitä monipuolisemmin yritykset ja tutkimuslaitokset ovat verkostoissa mukana, sen parempi!

Lue lisää aiheesta komission verkkosivuilta.