Periaatteilla ryhtiä eurooppalaiseen datatalouteen

Liikenne- ja viestintäministeriö-, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Valtiovarainministeriö julkaisivat Suomen valmistelemat eurooppalaisen datatalouden periaatteet datatalouskonferenssissa 25.11. Suomen viesti on, että EU tarvitsee selkeän, yhteisen näkemyksen kasvua edistävästä eurooppalaisesta datataloudesta.

Periaatteita on kuusi ja niitä on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Periaatteiden avulla pyritään selkeyttämään datan käyttöoikeuksia ja parantamaan sen hyödyntämismahdollisuuksia tavoitteena edistää eurooppalaisia innovaatioita, luovaa toimintaa, reilua kilpailua markkinoilla.

Periaatteet tuovat eurooppalaisen datatalouteen ryhtiä. Ne osuvat datatalouden ytimeen ja luovat kehikon datan käytön pelisäännöille Euroopassa. Syvempää keskustelua datan merkityksestä ja hyödyntämisestä kuitenkin EU:ssa kaivataan, periaatteet yksin eivät ole tähän ratkaisu. Miksikö? Yleisen tason periaatteita voi tulkita varsin erilaisin tavoin ja eri intressien näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että ilman jatkotyötä periaatteisiin pohjautuvien datatalouden tulevaisuuden pelisääntöjen rakentaminen tulee olemaan vaikeaa. Datatalouskonferenssissa julkaistuista periaatteista päästään tuoreeltaan keskustelemaan vielä Suomen pj-kaudella EU:n televiestintäneuvostossa 3.12., jolloin toivon mukaan on myös jo uusi komissio ja digi-asioista vastaava komissaari nimitettynä. Datatalous on ollut yksi Suomen pj-kauden prioriteeteista ja tulee varmasti näkymään myös komission tulevassa työohjelmassa.

Muuttuvassa maailmassa ratkaisuja tulee hakea avoimin mielin ja osittain pragmaattisesti myös olemassa olevaa lainsäädäntöä kehittäen. Kaikkia vanhoja periaatteita ei tarvitse rikkoa, kunhan löytyy rohkeutta uusiinkin ratkaisuihin, oikeissa kohteissa. Elinkeinoelämä on omalta osaltaan sitoutunut ratkaisujen löytämiseen ja uuden datakulttuurin luomiseen.

LVM, VM, OKM ja Sitra – kiitos datatalouskonferenssista ja työstä periaatekeskustelun avaamiseksi. Työ datatalouden hyväksi jatkuu yhdessä.

https://dataprinciples2019.fi/