Komissio haluaa uudistaa tavaroiden verkkokaupan sekä digitaalisten sisältöjen kuluttajansuojasääntelyä

11.12.2015

Euroopan komissio julkaisi joulukuun alussa kaksi ehdotusta, joilla pyritään uudistamaan kuluttajansuojasääntelyä EU:ssa. Toisella halutaan harmonisoida sääntelyä tavaroiden verkko- ja mobiilikaupan sopimuksista ja toisella luoda uutta sääntelyä digitaalisten sisältöjen sopimuksiin.

Ehdotus tavaroiden verkko- ja mobiilikaupan sopimuksista sisältää muun muassa sääntelyä tavaran sopimuksenmukaisuudesta, virheellisyyden määräävästä ajankohdasta ja virheen seuraamuksista.

Komission tavoite on, että näistä säädettäisiin samalla tavalla kaikkialla EU:ssa eli EU-maiden ei olisi mahdollista säätää kansallisesti poikkeavin tavoin EU-tasolla määritetyistä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Digitaalisilla sisällöillä komissio tarkoittaa esimerkiksi dataa, joka tuotetaan ja tarjotaan digitaalisessa muodossa, eli esimerkiksi videoita, sovelluksia, digitaalisia pelejä ja ohjelmistoja.

Digitaalisten sisältöjen sopimuksia koskeva ehdotus sisältää muun muassa sääntelyä sisällön sopimuksenmukaisuudesta ja virheen seuraamuksista.

Yhdessä ehdotusten kanssa komissio julkaisi tiedonannon digitaalisista sopimuksista. Ehdotukset ovat osa komission toukokuussa 2015 julkaiseman digitaalisten sisämarkkinoiden strategian toimeenpanoa.

EK: Hyvä toimintaympäristö digitalisaation hyödyntämiselle, uutta sääntelyä vältettävä

EK pitää tärkeänä, että EU-alueelle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä investoimaan ja satsaamaan digitalisaation hyödyntämiseen. Se edellyttää muun muassa yksinkertaista, mahdollistavaa ja nykyistä kevyempää sääntely-ympäristöä.

– Yleisiä tavoitteitamme vasten digitaalisia sisältöjä koskeva ehdotus on lähtökohtaisesti ongelmallinen. Se loisi uutta erityissääntelyä, vaikka suunnan pitäisi olla päinvastainen, EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo kommentoi.

Tavaran kauppaa koskevasta sääntelystä elinkeinoelämä on katsonut, että EU:n nykyisen sääntelyn harmonisoiminen yksinkertaistaisi sääntely-ympäristöä ja helpottaisi yritysten rajat ylittävää toimintaa. Tällä hetkellä EU-direktiivi antaa EU-maille mahdollisuuden säätää kansallisesti poikkeavin tavoin EU:ssa säädetystä.

– Harmonisointi voi kuitenkin tuoda elinkeinonharjoittajille lisäarvoa vain, jos se pystytään toteuttamaan siten, että sääntely on tasapainoista eikä se lisää yritysten sääntelytaakkaa.

Lisäksi on tärkeää, ettei tavaran kauppaa koskeva sääntely eriydy myyntikanavan mukaan siten, että verkossa tai mobiilisti tapahtuvalle tavaran kaupalle syntyisi muusta kaupasta eroavaa sääntelyä. Tämä olisi haastavaa muun muassa sääntelyn selkeyden näkökulmasta.

– Uunituoreiden ehdotusten sisällöt ja arviot ehdotusten vaikutuksista on nyt analysoitava huolellisesti eri näkökulmista, Harjunheimo toteaa.

Ehdotusten käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa alkaa ensi vuoden alussa.

Lue lisää: