Komissio korostaa työpaikkojen luomisen tärkeyttä

25.06.2015

Komissaarien käymässä keskustelussa EU:n sosiaalipolitiikan suuntaviivoista korostui työpaikkojen luomisen tärkeys. Lainsäädännön tulee tukea eikä hidastaa tätä prosessia. Samaan aikaan komissio suunnittelee eurooppalaisia hyvinvoinnin minimistandardeja.

Ensimmäistä kertaa talouskriisin puhkeamisen jälkeen näyttää siltä, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden kasvu on vauhdittumassa ja työpaikkojen määrä lisääntyy. Vain Kreikan ja Suomen osalta talouden suunta on epävarma. Komission tavoitteena on, että talouskasvu muuttuu työpaikoiksi ja hyvinvoinniksi.

– Päällimmäiseksi komissaarien keskustelussa nousi työllisyyden parantaminen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioiminen kaikessa komission päätöksenteossa, toteaa EK:n asiantuntija Ilari Kallio.

Komission suunnitelmissa korostuvat rakenteellisten uudistusten tarve. Komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan EU:n työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntö täytyy mukauttaa teknologiassa, liike-elämässä ja työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin.

Työllisyydestä ja sosiaaliturvasta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin mukaan työolosuhteita ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä sekä erityisesti työvoiman liikkuvuuteen vaikuttavaa sääntelyä aiotaan uudistaa.

Komissaari Thyssen toisti komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin aiemmin lanseeraaman idean ”kolmen A:n sosiaalisesta luokituksesta”. Hän esitti, että sosiaalipoliittisia tavoitteita on mahdollista edistää ottamalla käyttöön yhteiset vähimmäisstandardit esimerkiksi työttömyysturvan, minimitoimeentulon, lastenhoidon ja sairaanhoidon osalta.

Myös työmarkkinaosapuolien sitouttaminen toimenpiteiden valmisteluun ja kansalliseen implementointiin koetaan välttämättömäksi. Varapuheenjohtaja Dombrovskis totesi, että työmarkkinaosapuolia halutaan kuulla myös kysymyksissä, jotka eivät suoraan liity työelämään, kuten energiapolitiikassa ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevissa asioissa.

Ensimmäisiä uuden sosiaalipolitiikkalinjauksen mukaisia askeleita ei tarvitse odottaa kovin pitkään. Komission alustavan aikataulun mukaan pitkäaikaistyöttömien integrointiin tähtäävä suositus julkaistaan vielä tänä kesänä ja työvoiman liikkuvuuspaketti loppuvuodesta.

Lue lisää: