Komissio suosittaa jäsenmaille kollektiivisia oikeussuojakeinoja

17.06.2013

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa suosituksen, jonka mukaan jäsenmaiden pitäisi säätää kansallisesti kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Tällaisia keinoja pitäisi olla käytettävissä silloin, kun jokin toiminta loukkaa EU-lainsäädännössä mainittuja oikeuksia.

Suositus ei ole oikeudellisesti sitova eikä jäsenmailla ollut mahdollisuutta vaikuttaa sen sisältöön. Siten jäsenmaat eivät myöskään ole hyväksyneet suositusta.

Lainsäädäntöehdotuksen tarve arvioidaan myöhemmin

Suosituksen mukaan kollektiivista oikeussuojamenettelyä noudattaen pitäisi olla mahdollista nostaa kieltokanne, jolla haetaan tuomioistuimelta määräystä EU-lainsäädäntöä loukkaavan toiminnan lopettamiseksi, tai vahingonkorvauskanne, jolla haetaan korvausta toiminnasta aiheutuneesta vahingosta.

Suosituksessa todetaan, että kollektiiviset oikeussuojakeinot voivat olla tarpeellisia esimerkiksi kuluttaja- ja kilpailuoikeuden sekä henkilötietojen suojan ja ympäristönsuojelun aloilla.

Komission mielestä suositus pitäisi panna täytäntöön kahden vuoden sisällä. Lainsäädäntöehdotuksen tarvetta komissio aikoo arvioida neljän vuoden kuluttua.

Elinkeinoelämä: suositus puuttuu liikaa jäsenmaiden oikeusjärjestelmiin

EK pitää suositusta valitettavana. Suositus puuttuu jäsenmaiden oikeusjärjestelmiin tavalla, joka ei ole perusteltua. EU-oikeuden ja EU-lainsäädännössä mainittujen oikeuksien toteutuminen on mahdollista varmistaa jäsenmaissa monin tavoin ja jokaisen maan on voitava itse harkita, sopivatko kollektiiviset oikeussuojakeinot sen oikeusjärjestelmään ja missä asioissa.

Suomessa kollektiiviset oikeussuojakeinot ovat mahdollisia kuluttaja-asioissa: kuluttaja-asiamies voi tehdä ryhmävalituksen kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa ryhmäkanteen. Käytännössä kuluttajien ja yritysten välisiä riitoja kuitenkin ratkotaan tehokkaasti kuluttajaneuvojien avulla sekä kuluttajariitalautakunnissa.

Suositus komission sivuilla:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/130611_en.htm

Lisätietoja:
Asiantuntija Niina Harjunheimo
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2703

Asiantuntija Jukka Lehtonen
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 3287

Asiantuntija Eeva Kolehmainen
firstname.surname@ek.fi
phone: +32 474 048 831