Komissio vauhdittaa pk-yrittäjyyttä uudella toimintaohjelmalla

04.02.2013

Euroopan komissio julkisti tammikuun alkupäivinä uuden toimintaohjelman yrittäjyydestä (Entreneurship Action Plan 2020). Sen tavoitteena on edistää yrittäjyyttä ja yrityskulttuuria EU:ssa.

Ohjelma alleviivaa yrittäjyyden edistämisen tärkeyttä ja toimii jatkumona vuonna 2008 askelmerkit asettaneelle Small Business Actille. Komissio kytkee ohjelman tiukasti Eurooppa 2020 -strategian toteutukseen eli jäsenvaltioiden on raportoitava edistymisestään vuosittain.

Elinkeinoelämä: uusien rahoitusmallien kehittäminen elintärkeää

EK pitää tervetulleina komission pyrkimyksiä nostaa pk-yritykset yhdeksi painopisteeksi toiminnassaan. Ohjelma luo myönteistä yrittäjyysilmapiiriä ja tuo esiin yrittäjyyspolitiikan hyviä toimintatapoja, joita jäsenmaat voivat hyödyntää.

Ohjelmakokonaisuus on luonnollisesti monien tavoitteiden kompromissi eikä siten tarjoa Suomen kaltaiselle jäsenmaalle mullistavaa lisäarvoa yritysten toimintaympäristön kohentamisessa. Silti siitä on löydettävissä lupaavia piirteitä, kuten

  • digitaalisen yrittäjyyden edistämishankkeet,
  • yrittäjyyskasvatukseen liittyvät aloitteet,
  • uudenlaisten rahoitusmallien etsintä täydentämään kiristyviä pankkirahoituksen markkinoita ja
  • tavoite parantaa yrittäjyyskulttuuria ja yrittäjien arvostusta.

EK on valmis tukemaan erityisesti yrittäjyyskasvatuksen aloitteiden toteuttamista Suomessa ja tarjoamaan siihen asiantuntemustaan. Potentiaalia on myös digitaalisen yrittäjyyden hankkeissa, joskin vasta niiden toteutus käytännössä osoittaa, saadaanko niistä jotakin irti. Innovatiivisuus rahoitusmallien kehittämisessä on sen sijaan elintärkeää, jotta pk-yritykset pystyisivät toteuttamaan mm. kansainvälistymisaikeensa.

Anti Suomelle laiha, lääkkeet liian yleisluonteisia

Jo pitempään EK on tuonut esille, että kasvuyrittäjyys ja innovaatiopolitiikka pitäisi sovittaa nykyistä tehokkaammin yhteen. Valitettavasti komission uusi yrittäjyysohjelma ei vieläkään edistä tätä tavoitetta, joten Suomea aidosti hyödyttävää yrittäjyyspolitiikkaa odottavan katse suuntautuu edelleen kansallisiin toimeenpanijoihin.

Komissiolla on fokus kateissa kokonaisuudesta ja tarjotut lääkkeet jäävät liian yleiselle tasolle. Herää myös kysymys, estävätkö pääosastojen väliset korkeat muurit hyödyntämästä komission lukuisissa strategioissa esitettyjä elementtejä kasvun tukemiseksi.

Lue lisää:

Toimintaohjelma Euroopan komission verkkosivuilla

Lisätietoja:

Asiantuntija Eeva Kolehmainen, EK Bryssel, puh. +32 474 048 831