Komissiolta ohjelma pitkäaikaisen rahoituksen kehittämiseksi

Komissio listaa maaliskuun lopussa antamassaan tiedonannossa 31 toimenpidekokonaisuutta yritysten ja infrastruktuurihankkeiden rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa pitkäaikaista, kärsivällistä ja sitoutunutta, rahoitusta talouden kasvua tukeviin investointeihin. Komissio antoi samalla myös erilliset joukkorahoitusta koskevan tiedonannon ja ehdotuksen lisäeläkedirektiivin muutoksiksi.

Toimenpiteet ajoittuvat pääosin vuosille 2014–2015, ja ne jakautuvat kuudelle eri osa-alueelle: yksityisten sijoitusten lisääminen, julkisen rahoituksen tehokkaampi käyttö, pääomamarkkinoiden kehittäminen, pk-yritysten rahoituksen saatavuuden parantaminen, Eurooppa 2020 -infrastruktuurihankkeiden yksityisen rahoituksen edistäminen sekä kestävän rahoituksen kehikon laajempi kehittäminen.

Rahoituksen saatavuuden parantaminen rahoitus- ja pääomamarkkinoita kehittämällä on komissiolta tervetullut avaus. Tiedonanto sisältää lukuisia perusteltuja ja kannatettavia toimenpiteitä ja kehittämiskohteita. Samaan aikaan toimenpidekokonaisuus ja komission rooli herättävät kuitenkin myös periaatetason kysymyksiä:

  • Miksi yksityiset sijoitukset eivät kanavoidu komission toivomiin sijoituskohteisiin?
  • Onko tarkoitus ohjata yksityisten sijoittajien toimintaa julkisen sektorin politiikkatoimin?
  • Onko tarkoitus paikata julkisella rahoituksella tai muilla toimin rahoitusmarkkinasääntelystä johtuvia markkinapuutteita?
  • Onko seurauksena entisestään lisääntyvää ja tiukentuvaa lainsäädäntöä?

Kansantalouden näkökulmasta rahoitus- ja pääomamarkkinat jakavat niukan pääoman kohteille, joilla on paras tuottopotentiaali.

– Korostamme, että vain yksityiset toimijat, jotka kantavat itse riskin pääoman menettämisestä, voivat onnistua tässä tehtävässä parhaiten. Komission ei tule pyrkiä siirtämään tätä roolia julkiselle sektorille, sanoo rahoitusasiantuntija Tommi Toivola EK:sta.

EK:n näkemyksen mukaan on ensisijaista arvioida jo toteutetun rahoitusalan sääntelyn kumulatiivisia vaikutuksia. Liian raskasta sääntelyä on tarvittaessa oltava valmius keventää rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Eurooppalaisten investointien liikkeellepanemisessa Euroopan ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn lisääminen on avainasemassa.

Vasta pitkäaikaisen rahoituksen toimenpideohjelman täytäntöönpanon edetessä voidaan arvioida, ollaanko menossa syteen vai saveen. Etenemällä markkinalähtöisesti, poistamalla rahoituksen liikkuvuuden tarpeettomat esteet ja liiallista sääntelyä välttäen komissio voi varmistaa hyvän lopputuloksen.

Lue lisää: