Komissiolta ulos tuhti kesäpaketti energia- ja ilmastoasioista

15.07.2015

Euroopan komissio julkaisi tänään energia- ja ilmastopolitiikan kesäpakettinsa.

Tiedonannot ja lakialoitteet koskevat energian kuluttajien asemaa, energian tukku- ja vähittäismarkkinoiden kehittämistä, tuotteiden energiatehokkuutta (energiamerkintädirektiivin päivitys) sekä EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistamista tulevalle neljännelle kaudelle 2021–2030.

Päästökauppauudistuksella tähdätään vuoteen 2030

Nyt annetut aloitteet ovat osa helmikuussa julkaistun energiaunionin sateenvarjon alle kuuluvista kymmenistä uusista tai lähivuosina päivitettävistä aloitteista. Päästökauppauudistus on osa EU:n energia- ja ilmastopolitiikan 2030-kehyksiä.

Paketin muut osat, kuten jäsenmaiden päästövähennystavoitteet päästökauppasektorien ulkopuolella (ns. taakanjako, effort sharing) ja uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämistä koskevat direktiivipäivitykset, annetaan ensi vuonna Pariisin joulukuisen ilmastokokouksen jälkeen.

Tapetilla omavaraisuus, kasvu, työllisyys ja päästöjen minimointi

Tämänpäiväisissä aloitteissa komissio avaa julkiset kuulemiset energiamarkkinoiden kehittämisestä sekä ehdottaa erilaisia uudistuksia tulevalle päästökauppakaudelle. Uudistamisessa on tärkeä varmistaa, että hiilivuodon riski minimoidaan.

– Energiaunionin teemoihin kohdistuvilla aloitteilla tähdätään energian tuontiriippuvuuden vähentämiseen, varmaan ja kilpailukykyiseen energian saatavuuteen, uuden kasvun ja työpaikkojen aikaan saamiseen sekä päästöjen vähentämiseen. Ne ovat kaikki myönteisiä asioita, toteaa EK:n johtava asiantuntija Mikael Ohlström.

Komission dokumentit: