Komission työohjelman prioriteetit kohdallaan

19.12.2014

Työpaikat ja kasvu sekä keskittyminen parempaan sääntelyyn ja hallinnollisen taakan vähentämiseen ovat komission vuoden 2015 työohjelmassa vahvasti esillä. Talouskysymyksissä keskiössä ovat investoinnit, rakenteelliset uudistukset ja talouskuri.

– Komission työohjelman prioriteetit ovat linjassa elinkeinoelämän tavoitteiden kanssa. Lähtökohta on siis hyvä. On tärkeää, että tulevien lainsäädäntöehdotusten sisällöt ovat yhdenmukaisia näiden kannatettavien päämäärien kanssa, EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula toteaa.

Komissio antaa ensi vuonna 23 uutta esitystä, joka on merkittävästi vähemmän kuin viime aikoina vuositasolla annetut runsaat sata esitystä. Osa komission aloitteista on kuitenkin isoja asiakokonaisuuksia, jotka sisältävät useita lainsäädäntöaloitteita kuten energiaunioni, talous- ja rahaliitto EMUn syventäminen ja digitaalista sisämarkkinaa koskeva paketti.

– Uusi ohjelma heijastaa komission tavoitteita olla ”suurempi ja kunnianhimoisempi suurissa asioissa sekä pieni ja vaatimattomampi pienissä asioissa”. Ohjelma kuvastaa hyvin myös pyrkimystä työskennellä yhteisiä suuria päämääriä kohti, läpi eri politiikkasektorien, Janica Ylikarjula lisää.

Ehdotus sisältää uusien aloitteiden lisäksi myös paremman sääntelyn REFIT-ohjelman aloitteita sekä 80 käsittelyssä olevaa poisvedettävää ehdotusta. Merkittävin syy poisvedettäviin ehdotuksiin on se, ettei niillä ollut mahdollisuuksia tulla hyväksytyiksi EU:n päätöksentekoprosessissa.

– Komissiolta olisi toivonut vielä enemmän rohkeutta vetää pois käsittelyssä olevia aloitteita, jotka eivät edistä EU:n kilpailukykyä ja lisäävät kohtuuttomasti yritysten hallinnollista taakkaa, Ylikarjula summeeraa.