Koulujen kesäloma-aika jakaa yritysten mielipiteet

22.01.2013

Yritykset kokevat elinkeinoelämän kannalta hyödylliseksi ajatuksen peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen kesäloman siirtämisestä alkamaan kaksi viikkoa nykyistä myöhemmin. Puolet elinkeinoelämän järjestöjen valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi, että loma-aikojen siirtämisellä olisi positiivinen vaikutus yritystoiminnalle. Vain kuusi prosenttia yrityksistä kokee siirron haitallisena elinkeinoelämälle, mutta 44 prosentilla yrityksistä ei ole kantaa asiaan.

Yritysten mielipiteissä koulujen kesäloma-aikojen siirron vaikutuksesta oman alueen talouden kehittymiseen oli selviä alueellisia eroja. Myönteisimmin ajatukseen suhtauduttiin Etelä-Savossa ja Kainuussa. Vähiten positiivista vaikutusta nähtiin Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla.

Yrityksillä on hyvin erisuuntaisia näkemyksiä sen suhteen, mitä käytännön hyötyjä koulujen kesälomien siirtäminen toisi yrityksen toimintaan. Enemmistön mielestä koululaisten kesätyöllistämisen edellytykset eivät paranisi lomia siirtämällä. Työntekijöiden lomien rytmittäminen ei myöskään helpottuisi merkittävästi. Näkemykset jakaantuivat myös siinä, parantaisiko lomien siirtäminen mahdollisuuksia palvella ulkomaisia asiakkaita lisääntyisi. Yksimielisimpiä vastaajat olivat siitä, että koulujen loma-aikojen siirtämisellä ei olisi vaikutusta oman loman ajankohtaan.

Matkailualan yritykset ja alan etujärjestöt ovat pitkään esittäneet, että koulujen kesälomien alkamisaikaa tulisi myöhentää Suomessa lähemmäksi yleistä eurooppalaista lomakautta. Siirto pidentäisi matkailukautta ja mahdollistaisi ulkomaalaisten asiakkaiden laajemman palvelutarjonnan.

Koska koulujen kesäloma-ajankohdan siirtämisellä on paljon yhteiskunnallisia vaikutuksia, olisi tarpeellista selvittää nämä vaikutukset sekä kansalaisten yleinen suhtautuminen asiaan.

Elinkeinoelämän Keskusliitto, Suomen Yrittäjät ja kauppakamarit selvittivät syksyllä 2012 yritysten mielipiteitä koulujen kesäloma-ajankohdan siirtämisestä. EK:n ja SY:n valtakunnalliseen kyselyyn vastasi lähes 1 500 jäsenyritystä. Lisäksi kauppakamarit toteuttivat vastaavanlaisen kyselyn kahdeksan kauppakamarin alueella.

Lisätietoja:

Pekka Ropponen, asiantuntija, EK, puh. 09 4202 3302
Veli-Matti Lamppu, koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät, puh. 09 2292 2868
Pirjo Liukas, kehityspäällikkö, Keskuskauppakamari, puh. 09 4242 6223