Kriittinen henkilöstö poikkeustilanteissa – tietoa henkilövarauksista (VAP)

15.03.2022

Monessa yrityksessä on herännyt kysymyksiä henkilövarauksista poikkeusolojen varalta. Tässä muutama hyödyllinen tietolähde!

Henkilövaraukset (ns. VAP-varaukset) ovat asevelvollisuuslain 89 §:ssä säädetty keino kriittisille yrityksille ja organisaatioille varata kriittistä henkilöstöä käyttöönsä myös poikkeusolojen kaltaisissa kriisitilanteissa. Tällöin työntekijän sodan ajan tehtävä on toimia työnantajansa palveluksessa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Varaushakemuksen puolustusvoimille tekee henkilön työnantaja. Hakemus tehdään varaavan organisaation kotipaikkakunnasta vastuussa olevalle puolustusvoimien aluetoimistolle, joka ratkaisee hakemukset asevelvollisten osalta. Siviilipalveluskeskus ratkaisee siviilipalvelusvelvollisia koskevat varaushakemukset. Aluetoimistot myös kouluttavat yrityksiä ja organisaatioita henkilövarausasioissa. Myös koulutustarpeiden osalta kannattaa olla yhteydessä omaan aluetoimistoon.

Lisätietoa henkilövarauksista löydät täältä.

Ohjeet henkilövaraushakemuksen tekemiseksi sekä lomakkeen löydät täältä.